Cursul de instruire, organizat de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO

Cursul de instruire, organizat de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO

În perioada 2-3 februarie 2023, colaboratorii MOLDAC din Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții, au participat la partea a II-a, a cursului de instruire, organizat de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO. Cursul dat, cu genericul “EN ISO/IEC 17021-3:2019  – Evaluarea  conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității”, s-a desfășurat online.

În cadrul instruirii au fost precizate cerinţele de competenţă suplimentare pentru personalul implicat în procesul de audit şi certificare pentru sistemele de management al calităţii (SMC). Cursul de instruire s-a finalizat cu o testare.

Share this post