Acreditarea în sprijinul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Acreditarea în sprijinul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Anual, organizațiile internaționale pentru acreditare ILAC și IAF își consolidează forțele pentru a crea conținuturi dedicate Zilei Mondiale a Acreditării, care este sărbătorită anual la 9 iunie.

În acest an, ILAC și IAF și-au propus să demonstreze rolul acreditării în susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă – ODD (Sustainable Development Goals). Aceste Obiective au fost formulate în cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă în 2012, cu scopul de a soluționa cele mai persistente provocări cu care se confruntă populația globului.

În cadrul ședinței Asambleei Generale a Națiunilor Unite din 25 septembrie 2015, au fost stabilite 17 Obiective, precum și un Plan de Acțiuni pentru oameni, planetă și prosperitate, care urma a fi implementat de toate țările și părțile interesate astfel, încât următorii 15 ani să fie inițiate acțiuni de importanță critică pentru umanitate și planetă. Pagina oficială a Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova conține un șir de informații utile privind naționalizarea ODD, precum și monitorizarea implementării acestora.

MOLDAC, în calitate de membru deplin al organizațiilor internaționale pentru acreditare ILAC și IAF, și-a propus inițierea unei campanii de familiarizare a părților interesate privind rolul acreditării în vederea susținerii acestei campanii globale. Săptămânal, urmează a fi distribuite pe paginile oficiale ale MOLDAC informații utile aferente celor 17 ODD-uri, în scopul informării în masă a necesității consolidării și implicării în vederea obținerii unui rezultat comun.

Share this post