Evenimente

Curs de instruire pentru Personalul Evaluator
Acord de parteneriat UTM-MOLDAC
Ședința Consiliului Național de Metrologie
Extinderea domeniului de măsurare al laboratorului de verificări metrologice din cadrul SRL AQUATEH
Ședința Comitetului Laboratoare EA LC
Ședințe organizate la nivel ILAC/IAF
Ședință a Comitetului de Certificare EA
Ședința comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA
Ședința Comitetului de Inspecții EA
Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA: Etapa I
Training, organizat în scopul familiarizării cu noua versiune a Documentul EA – 2/17:M 2020 “Acreditarea în scop de notificare”
Curs de Instruire: cerințele Reg.(CE)765/2008 și ISO/IEC 17011:2017
Participarea la cea de-a 27-a ședință a Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC
Online Newcomer training for Team Members
Ședința experților în comunicare la nivel IAF/ILAC
Consiliul interstatal pentru Stadardizare, Metrologie și Certificare
Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
Aplicarea legislației naționale privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
Întrunire cu coordonatorii Proiectului implementat de Uniunea Europeană