Author - Matosa Alina

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 25-26 aprilie 2024, în  cadrul Centrului Național de Acreditare MOLDAC, se desfășoară un curs de instruire, cu predare în limba rusă, cu genericul “Cerințele generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Auditul intern”.

Formatorul cursului dat este doamna Parascovia RÎNDA - evaluator șef MOLDAC, cu peste 15 ani de experiență în atestarea laboratoarelor de încercări la cerințele DG-05.

În cadrul cursului participă 18 persoane, reprezentanți din cadrul Laboratoarelor de Încercări Atestate cât și a celor  în proces de atestare.

Cerințele DG-05 aplicabile laboratoarelor de încercări atestate; auditul intern, reclamație și apel; discuții despre provocările cu care se confruntă personalul din cadrul laboratoarelor atestate în implementarea cerințelor documentului  DG-05, acestea și multe alte subiecte importante  vor fi discutate în cadrul cursului dat.

Activitatea are drept scop creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul Laboratoarelor de Încercări Atestate.

Participanților la curs, care au realizat cu succes toate activitățile planificate li se vor elibera certificate de participare.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

Read more...

Ședința Comitetului pentru Inspecții (ILAC IC)

La data de 19 aprilie 2024, Dl Petru COVRIG Evaluator Șef din cadrul Direcției Acreditare Laboratoare,  a participat în cadrul ședinței Comitetului pentru Inspecții (ILAC IC), care s-a desfășurat în regim online.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe aspecte, printre cele mai importante au fost:

-  Revizuirea standardului ISO/IEC 17020 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții”;

-  Revizuirea Politicii ILAC P15 „Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”;

- Revizuirea Ghidului ILAC G27 “Guidance on measurements performed as part of an inspection process”;

-  Aplicarea domeniilor flexibile de inspecție.

De asemenea au fost prezentate rapoartele de activitate ale organizațiilor regionale de acreditare și a altor părți interesate, după cum urmează:

 • Cooperarea Africană pentru Acreditare (AFRAC)

În scopul armonizării procesului de acreditare aferent domeniului NDT de către OI de tip AB, AFRAC a elaborat un document de  îndrumare, ca model de bază pentru elaborarea acestui document a servit pe Documentul de orientare pentru acreditare europeană EA-04/15, la moment acest document este propus pentru dezbateri și comentarii.

 • Cooperarea dintre ILAC și GAFTA.

Menționând faptul că ILAC și Gafta cooperează din 2021 și au colaborat la comunicarea cerințelor Gafta pentru inspecția mărfurilor agricole, produselor generale și condimentelor pentru comerțul internațional.

 • A fost prezentat Raportul de la a 47-a reuniune a Comitetului de inspecție al EA care s-a desfășurat la data de 19 martie 2024 la București, România.
 • În cadrul ședinței grupul de lucru ISO CASCO WG 31 a prezentat un raport privind realizările  de la ultima ședință, inclusiv a raportat despre desfășurarea sondajului de opinii privind eșantionarea activităților de inspecție, grupul de lucru propune ca abordarea să fie similar cu cea a standardului ISO/IEC 17025.

Spre final, participanții   au stabilit ca următoarea Ședință a Comitetului Inspecții ILAC (IC), se va desfășura în octombrie 2024, la Berlin.

Read more...

Ședința Comitetului Comun pentru Suport și Dezvoltare la nivel ILAC/IAF

La data de 16 aprilie 2024, în regim online, s-a desfășurat Ședința Comitetului Comun pentru Suport și Dezvoltare (JDSC), în cadrul căreia a participat Dl Iurie FRIPTULEAC Directorul Centrului Național de Acreditare MOLDAC.

Ședința a fost moderată de către: Sharonmae Shirley co-președintele ILAC JDSC și de către Dr Carlos Echeverria co-președintele IAF JDSC și a întrunit peste 120 de persoane din întreaga lume, reprezentanți ai economiilor dezvoltate și în curs de dezvoltare.

În debutul ședinței conducătorii grupurilor de lucru IAF au raportat despre realizările de la ultima ședință, și anume:

 • Ileana Martinez, conducător IAF ISO/IEC 17065 WG a raportat că procedura de revizuire lansată de către ISO CASCO se va finisa în iunie 2024, și a sugerat până atunci participarea activă a tuturor participanților în prezentarea propunerilor de modificare, relevante acestui standard;
 • revizuirea standardului ISO/IEC 17007:2009, în acest sens a fost creat un grup de lucru din 41 de experți internaționali. Grupul și-a început activitatea în decembrie 2023 și se preconizează că ediția nouă a acestui standard să fie publicată în mai 2025;
 • ISO/IEC 17067, perioada planificată pentru revizuire este octombrie 2023 până în septembrie 2025, draftul nu a fost transmis pentru comentarii.

De asemenea, în cadrul ședinței, a fost organizată o instruire cu genericul ”Conștientizarea cerințelor standardului  ISO/IEC 17065”, formator Liliane Somma, Director Executiv OUA (Organismul Național de Acreditare din Urugway).

Read more...

Ședința grupului de lucru a experților în comunicare la nivel IAF/ILAC

La data de 17 aprilie 2024, Alina MATOȘA Responsabil Comunicare în cadrul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), a participat în cadrul grupului de lucru la nivel ILAC/IAF a experților în domeniul comunicării.

Evenimentul s-a desfășurat online, prin intermediul platformei ZOOM și a întrunit peste 60 de experți în comunicare din Organismele Naționale de Acreditare semnatare al acordurilor de recunoaștere ILAC – MRA și IAF – MLA.

Discuțiile primordial s-au axat pe modul de desfășurare și organizare a activităților legate de Ziua Mondială a Acreditării (#WAD2024), cu scopul dezvoltării unei strategii unice de comunicare.

Anul acesta genericul #WAD2024 este Empowering Tomorrow and Shaping the Future, consacrată rolului acreditării în consolidarea și modelarea viitorului și își propune să atragă atenție asupra modului în care acreditarea conferă încredere în noile tehnologii, digitalizare pe măsură ce lumea utilizează tot mai des Inteligența Artificială.

Participanții la grupul de lucru au făcut schimb de idei și informații care pot servi ca modele pentru creare de conținut inclusiv cu utilizarea inteligenței artificiale (Canva, Rainway, superhuman.ai etc.).

Alte subiecte abordate în cadrul evenimentului au fost:

 • Ultimele rectificări a draftului broșurei;
 • Pregătirea materialului promoțional Organizației Internaționale Unice pentru Acreditare (GLOBAC) și adoptarea unei strategii de rebrending;
 • Logoul CLOBAC -prezentarea rezultatelor sondajului de opinii;
 • Prezentarea intranetului ILAC/IAF;
 • Prezentarea programelor cu utilizarea inteligenței artificiale utilizate în domeniul acreditării.

Pentru a afla mai multe informații despre activitatea, beneficiile și noutățile din lumea acreditării accesați linkurile:  https://iaf.nu/en/iafnews/ și https://ilac.org/

Read more...

Certificarea Securității Ciberneti

La data de 18 aprilie 2024, colaboratorii Centrului Național de Acreditare au participat la Conferința organizată de către Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), dedicată certificării securității cibernetice. Activitatea s-a desfășurat în cadrul săptămânii securității cibernetice celebrată de către ENISA, în această săptămână.

Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid.

ENISA – a fost fondată în 2004, cu scopul armonizării cerințelor în domeniul securității cibernetice pentru țările membre UE. Astfel, anul acesta, agenția serbează 20 de ani de activitate.

Armonizarea cerințelor vizavi de certificarea securității cibernetice, aplicabile pe întreg teritoriul european și crearea unei  comunități sigure reprezintă un progres enorm ce conferă beneficii atât pentru economia UE cât și pentru economia globală în general.

EUCC  - este prima schemă europeană de certificare a securității cibernetice, ce vizează tehnologiile informaționale cum ar fi produse și componente hardware și software. La 31 ianuarie 2024, Comisia Europeană a publicat Actul de punere în aplicare prin care se adoptă schema de certificare dată. Schema prevede cerințe, principii și măsuri de protecție necesare pentru a asigura securitatea informațiilor.

Discuțiile s-au axat pe următoarele subiecte, conform ordinii de zi:

 • au fost prezentate riscurile de deepfakes sau încălcări ale confidențialității legate de dezvoltarea inteligenței artificială (AI);
 • discuții cu membrii grupului de lucru și identificarea punctelor vulnerabile în procesul de certificare a Securității Cibernetice (monitorizare, respectarea imparțialității ș.a.);
 • recomandări și sfaturi utile pentru cei ce doresc să implementeze această schema: cerințe față de process, cerințe față de personal tehnic, instruiri ș.a.;
 • schimb de opinii despre beneficiile, riscurile, impedimentele și provocările cu care s-au confruntat țările care au implementat schema EUCC; soluții pentru a face certificarea SC atractivă și accesibilă.

Uniunea Europeană dezvoltă o bază de date comună pentru cetățenii UE, EU Digital Wallet, unde vom putea accesa ușor informații  despre persoane fizice și juridice. Aplicația ne va permite să obținem, să stocăm, și să partajăm în siguranță documentele digitale, totodată având posibilitatea să le semnăm electronic. Se preconizează ca acestă bază de date să fie funcționala în 2025 -2026. Pentru ca aceste informații să fie securizate ENISA dezvoltă o altă schemă de certificare. Fiecare stat membru va oferi versiunea sa de program, construită după un algoritm  identic, cu posibilitatea interconectării într-o bază de date comună.

Implementarea EU Digital Wallet va fi obligatorie pentru fiecare stat pe când certificarea acestor informații se preconizează să fie voluntară.

Read more...

Importanța certificării produselor ecologice

 În perioada 5-15 aprilie 2024, colaboratorii Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au participat la o serie de evenimente, axate pe importanța certificării produselor ecologice, organizate atât în format online cât și offline.

Evenimentele au fost organizate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM, în calitate de organ central de specialitate al administrației publice, responsabil de elaborarea și implementarea politicii în domeniul agriculturii ecologice în parteneriat cu Proiectul Uniunii Europene „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”.

Echipa de experți europeni, au evaluat alinierea legislației naționale la standardele UE în domeniul producției ecologice și aplicarea Legii nr. 237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. În context, a fost organizat un atelier de instruire cu participarea reprezentanților din sectorul agriculturii ecologice cu genericul ,,Sistemul de certificare a producției ecologice - o povară birocratică sau cheia obținerii accesului la o piață durabilă și în creștere?”.

În cadrul întâlnirilor participanții au discutat despre provocările și lacunele legislative în vederea certificării produselor ecologice, au fost discutate problemele și dificultățile care pot apărea ca urmare a respectării noilor cerințe pentru produsele ecologice. Totodată, au fost înaintate unele recomandări și măsuri  în vederea asigurării conformității continue a produselor ecologice autohtone.

Read more...

Ședința grupului de lucru IAF CertSearch – bază de date globală unde vor fi stocate informații despre certificările sistemelor de management acreditate

 La data de 11.04.2024, în regim online, s-a desfășurat ședința grupului de lucru IAF CertSearch, în cadrul căreia a participat Dl. Alexandr ZIAEV– Responsabil Tehnologii Informaționale (IT).

CertSearch – este o bază de date globală unde se regăsesc toate informațiile despre certificările OCsms și OCsmsa acreditate și oferă posibilitate utilizatorilor de a identifica:

 • validitatea certificatului;
 • dacă certificatul este emis de către un Organism de Evaluare a Conformității acreditat;
 • dacă acreditarea este acordată de către un Organism Național de Acreditare semnatar al Acordului de Recunoaștere Multilaterală cu Forumul Internațional pentru Acreditare IAF-MLA.

Ședința, a fost axată pe evidențierea oportunităților și beneficiilor pe care le oferă baza de date CertSearch, identificarea carențelor și posibilităților de îmbunătățire. Astfel, în cadrul ședinței participanții au făcut schimb de păreri și bune practici în calitatea sa de utilizatori.

 În plus, prin intermediul CertSearch Marketplace, consumatorii pot găsi furnizori de produse și servicii ce au certificări de sisteme de management  acreditate.

Baza de date la moment conține peste 400.000 de certificate, numărul cărora continuă să crească pe măsură ce crește numărul de organisme de certificare care își încarcă certificatele.

Read more...

Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)

 La data de 11.04.2024, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), în cadrul căreia a participat Dna. Larisa BOBOC - Șefa Direcției Dezvoltare Acreditare.

Printre subiectele de importanță majoră discutate, au fost:

 • prezentarea raportului președintelui ILAC AIC, cu referire la probleme de ordin administrativ;
 • prezentarea rapoartelor de activitate a grupurilor de lucru din cadrul Comitetului pentru Acreditare ILAC AIC, după cum urmează: (ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 17034, ISO/IEC 17043), grupuri de lucru orizontale (WG Metrologie - Probleme de etalonare și trasabilitate, părțile interesate BIPM, WG JCGM, WG JCTLM, ) și grupuri de lucru tematice (WG sampling, WG Horse Racing, WG WADA);
 • discuții referitor la interpretarea clauzelor 4-7 din ILAC P10:07/2022 legate de trasabilitatea metrologică în chimie si proiectul de anexă (ghid) privind utilizarea Materialelor de Referință, care nu sunt acoperite de clauzele 4 si 6  din Politica de trasabilitatea metrologica ILAC P10.

Următoarea ședință a Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), va  avea loc în luna octombrie 2024.

Read more...

Prima ședință a membrilor Rețelei Comunicatorilor (EA Communication Network)

Colaboratorii MOLDAC, Ilona DUȘENCO Responsabil Relații Internaționale și Alina MATOȘA Responsabil Comunicare, la data de 3 aprilie 2024, au participat la prima ședință a Rețelei Comunicatorilor.

Prin decizia Asambleei Generale din data de 21.10.2023, Comitetul de Comunicare EA a fost reorganizat în  Rețeaua Comunicatorilor,  fiind platforma  comunicatorilor din cadrul ONA membre EA și a părților interesante cu scop de schimb de experiență și bune practici pe subiecte aferente activităților de acreditare.

Evenimentul s-a desfășurat în format online și a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Organismelor Naționale de Acreditare membre EA și alte părți interesate.

În debutul ședinței, președintele Rețelei Comunicatorilor, Ömer KARAVELİOĞLU (TURKAK), a prezentat strategiile majore de activitate a rețelei, care va asigura comunicarea între Organismele Naționale de Acreditare membre EA cât și în raport cu părțile interesate, în atingerea obiectivelor EA.

În cadrul evenimentului conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

 • formarea unui grup de lucru TFG, care va activa în suportul președintelui pe subiecte organizatorice și creare de conținut pentru evenimente și ședințe;
 • discuții, analize și concluzii legate de posibilitatea derulării evenimentelor consacrate Zilei Mondiale a Acreditării #WAD2024 și prezentarea strategiilor majore ILAC/IAF pentru #WAD2024, celebrată anual pe 9 iunie;
 • soluții pentru utilizarea eficientă a inteligenței artificiale, instrumentelor și aplicațiilor pentru creare de conținut;
 • încurajarea utilizării platformei comunicatorilor la nivel ILAC/IAF - ASANA;
 • prezentarea informațiilor statistice ce vizează utilizarea saitului EA și a platformelor sociale.

Următoarea ședință va fi organizată în perioada 16-17 octombrie 2024, in orașul Istanbul, Turcia.

Read more...

Acreditarea Laboratorului de Încercări din cadrul “TOPCONSTRUCT BNN” SRL

MOLDAC, confirmă faptul că Laboratorul de Încercări din cadrul “TOPCONSTRUCT BNN” SRL, satisface cerinţele standardului internațional ISO/IEC 17025 şi este competent să efectueze încercările materialelor de construcție,  definite în Anexa la Certificatul de Acreditare. Astfel, familia laboratoarelor de încercări acreditate de către MOLDAC s-a mărit cu încă un membru.

Acreditarea este un mijloc excelent de furnizare a încrederii, pentru mediul de afaceri și consumatori, în competența și imparțialitatea activităților acreditate.

Certificatul de Acreditare și Anexa la Certificatul de Acreditare care conține încercările de laborator, pentru care laboratorul este acreditat le puteți vizualiza accesând aici.

MOLDAC, exprimă felicitări pentru rezultatele obținute dorindu-vă mari succese în continuare!

Read more...