Ședința grupului de lucru IAF CertSearch – bază de date globală unde vor fi stocate informații despre certificările sistemelor de management acreditate

Ședința grupului de lucru IAF CertSearch – bază de date globală unde vor fi stocate informații despre certificările sistemelor de management acreditate

 La data de 11.04.2024, în regim online, s-a desfășurat ședința grupului de lucru IAF CertSearch, în cadrul căreia a participat Dl. Alexandr ZIAEV– Responsabil Tehnologii Informaționale (IT).

CertSearch – este o bază de date globală unde se regăsesc toate informațiile despre certificările OCsms și OCsmsa acreditate și oferă posibilitate utilizatorilor de a identifica:

  • validitatea certificatului;
  • dacă certificatul este emis de către un Organism de Evaluare a Conformității acreditat;
  • dacă acreditarea este acordată de către un Organism Național de Acreditare semnatar al Acordului de Recunoaștere Multilaterală cu Forumul Internațional pentru Acreditare IAF-MLA.

Ședința, a fost axată pe evidențierea oportunităților și beneficiilor pe care le oferă baza de date CertSearch, identificarea carențelor și posibilităților de îmbunătățire. Astfel, în cadrul ședinței participanții au făcut schimb de păreri și bune practici în calitatea sa de utilizatori.

 În plus, prin intermediul CertSearch Marketplace, consumatorii pot găsi furnizori de produse și servicii ce au certificări de sisteme de management  acreditate.

Baza de date la moment conține peste 400.000 de certificate, numărul cărora continuă să crească pe măsură ce crește numărul de organisme de certificare care își încarcă certificatele.

Share this post