Author - Matosa Alina

Ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA)

În perioada 22-23 mai 2024, Directorul MOLDAC Dl Iurie FRIPTULEAC a participat la cea de-a 55-a Ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare.  Ședința s-a desfășurat în orașul Bruges, Belgia și a întrunit peste 81 de participanți, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB), Consiliul consultativ EA, Consiliul Managementului Tehnic, Comisiei UE/EFTA și alte părți interesate.

În cadrul ședinței curente au fost aleși Președintele și Vicepreședintele EA, membrii Comitetului Executiv și membrii Consiliului de Management Tehnic pentru un mandat de doi ani, începând cu 1 ianuarie 2025.

Asambleea Generală în calitatea sa de organ structural superior a EA, a audiat raportul financiar, raportul Consiliului consultativ, rapoartele de activitate a comitetelor tehnice de specialitate, a fost aprobat bugetul EA pentru anul 2025.

Alte subiecte importante, abordate în cadrul ședinței, au fost:

 • Aspecte legate de fuzionarea organizațiilor internaționale ILAC și IAF și formarea unei Organizații Internaționale Unice pentru Acreditare (GLOBAC), planul de activitate și strategiile de dezvoltare;
 • S-au discutat propunerile TFG pentru ședințele EA care vor avea loc, începând cu anul 2026, și anume organizarea ședințelor comune: EA GA și MAC; Comitetele tehnice CC și IC; Comitetul tehnic LC și WG Health Care iar ședința Comitetul HHC să fie organizată separat;
 • Provocările și schimb de practice privind utilizarea CertSearch, care este o bază de date globală unde se regăsesc toate informațiile despre certificările OCsms și OCsmsa acreditate;
 • În baza avizului Comitetului pentru armonizare orizontală, Asambleea Generală a aprobat un șir de decizii a fost constituit grupul de lucru pentru revizuirea EA-2/17 M: “Acreditarea în scop de notificare” și a documentului EA-3/01 M: EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Logos and other Claims of Accreditation and Reference to the EA MLA Signatory,
 • S-a discutat necesitatea înregistrării EA MLA Mark în tările membre EA;
 • Informații despre strategia de comunicare și planul de dezvoltare EA pentru anul 2025;

În cadrul EA GA a avut loc ședința C-level a conducătorilor Organismelor de Acreditare din țările membre EA, unde au fost discutate un șir de probleme de interes comun, și anume: cum OEC-urile din țările cu un nivel ridicat de risc să facă față situațiilor, totodată au fost analizate studii de caz legate de riscuri reputaționale.

S-a stabilit că următoarea ședință a Asambleei Generale se va desfășura în Portugalia, în perioada 20-21 noiembrie 2024.

Pentru a face cunoștință mai detaliat cu rezoluțiile ședinței EA GA, accesați aici.

Read more...

Ziua Mondială a Metrologiei

Măsurăm astăzi pentru un viitor sustenabil!!!

 

20 Mai este Ziua Mondială a Metrologiei, dată la care celebrăm semnarea Convenției Metrului în anul 1875. Acest tratat a făcut posibilă așezarea bazelor unui sistem mondial de măsurare coerent, esențial pentru descoperirea și inovarea științifică, producția industrială și comerțul mondial, precum și pentru îmbunătățirea calității vieții și protejarea mediului.

Tema Zilei Mondiale a Metrologiei din acest an este sustenabilitatea. Cercetarea în domeniul mediului și elaborarea politicilor de mediu se bazează pe măsurări precise pentru a ne ajuta să înțelegem și să abordăm provocările complexe ale mediului, cum ar fi schimbările climatice, poluarea și epuizarea resurselor.

Ziua Mondială a Metrologiei este o recunoaștere și o apreciere a rezultatelor activității profesionale a specialiștilor din acest domeniu din întreaga lume.  Măsurările exacte, credibile și trasabile sunt prioritare pentru progresul științific și tehnologic, creşterea calităţii produselor şi serviciilor, a siguranţei şi sănătăţii populaţiei şi a protecţiei mediului.

Cu prilejul acestei sărbători, echipa MOLDAC, adresează tuturor specialiștilor din domeniu, înalte aprecieri, progrese profesionale, perseverență și succes în onorabila activitate pe care aceștia o desfășoară zi de zi. La mulți ani!

Read more...

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 15-17 mai 2024, în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC se desfășoară cursul de instruire cu genericul Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI 17020:2013 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii” cu elementele aplicabile din SM EN ISO/IEC 17025:2018 (capitolul 6 și capitolul 7). Aplicarea documentelor ILAC și EA corespunzătoare. Formarea auditorilor interni în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO 19011:2018 “Ghid pentru auditarea sistemelor de management”.

La instruire participă 27 de persoane, reprezentanți din cadrul .

Activitatea are drept scop, creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul diferitor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

Conform ordinii de zi, discuțiile au fost concentrate asupra următoarelor subiecte:

 • Prezentarea documentelor MOLDAC, EA, ILAC aplicabile domeniilor de activitate ;
 • Însușirea și fundamentarea cunoștințelor impuse de către standardului internațional SM EN ISO/CEI 17020:2013 cu elementele aplicabile din SM EN ISO/IEC 17025:2018;
 • Cerințele standardului SM EN ISO 19011: 2018;
 • Activități practice.

Cursul este livrat de formatorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Organismelor de Inspecție:

 • Dna Natalia MIHĂESCU, șef Direcție Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții, evaluator șef;
 • Dna Aliona GUȚUL, Responsabil Sistem de Management, evaluator șef;
 • Dl Petru COVRIG, evaluator șef din cadrul Direcției Acreditare Laboratoare.

În timpul instruirii, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări și a primi răspunsuri desfășurate legate de cerințele impuse pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

 

Read more...

Acreditarea Organismului de Inspecție (OI tip A) din cadrul AMS-2000 SRL

Astăzi, data de 08.05.2024, a avut loc înmânarea oficială a Certificatului de Acreditare Organismului de Inspecție (OI tip A) din cadrul AMS-2000 SRL.

Acreditarea Organismului de Inspecție dat - atestă  satisfacerea cerințelor  standardului internațional SM EN ISO/IEC 17020:2013, și denotă că OI este competent să efectueze verificări periodice a dispozitivelor medicale.

Acreditarea Organismelor de Inspecție pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale  - vine în suportul Instituțiilor medicale din Republica Moldova, asigurând cu dispozitive medicale sigure, eficiente și inofensive; fapt care generează creșterea calității serviciilor medicale prestate.

MOLDAC apreciază realizările obținute, dorindu-Vă mult succes, noi performanțe și determinare în activitatea pe care o realizați.

Anexa la Certificatul de Acreditare poate fi vizualizată aici.

Read more...

Ședința Comitetului Tehnic IAF

În perioada 29-30.04.2024, a avut loc cea de-a  26 Ședință a Comitetului Tehnic  IAF, la care a participat Șefa Direcției Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții doamna Natalia MIHĂESCU.

Ședința s-a desfășurat prin intermediul platformei ZOOM.

Scopul ședinței Comitetului Tehnic IAF a fost raportarea celor mai importante activități desfășurate în cadrul Grupurilor de Lucru și analiza documentelor IAF recent aprobate și a celor în proces de revizuire.

În debutul ședinței au fost discutate propunerile de extindere a domeniului de competență IAF MLA, și anume:

-ISO 37001 (sisteme de management anti-mită);

-ISO 37301 (sisteme de management al conformității), ambele au fost supuse unei revizuiri, așa cum prevede PL 3.

În urma discuțiilor s-a identificat, necesitatea unor ajustări și îmbunătățiri,  pentru unele cerințe a acestor standarde. În acest sens vor fi create grupuri de lucru care vor elabora un document obligatoriu pentru a elimina orice deficiențe.

Alte subiecte discutate în cadrul ședinței, au fost:

 • completările ISO la standardele SM privind schimbările climatice;
 • includerea documentelor normative în domeniul de aplicare al SM;
 • documente elaborate:
 1. IAF MD 6: 2023 Aplicarea ISO 14065:2020 (Data de aplicare 30 iunie 2024)
 2. IAF MD 23: 2023 Controlul entităților care operează în numele organismelor de certificare a sistemelor de management acreditate (Data aplicării: 20 dec. 23)
 • documente în curs de revizuire:
 1. IAF MD 5 Determinarea timpului de audit al sistemelor de management al calității, de mediu și de sănătate și securitate în muncă - sub rezerva unei revizuiri majore de către TF Timpul de audit.
 2. IAF MD 11 Document IAF obligatoriu pentru aplicarea standardului ISO/CEI 17021-1 pentru auditurile sistemelor de management integrat.
 3. IAF MD 12 Evaluarea acreditării organismelor de evaluare a conformității care desfășoară activități în mai multe țări - revizuire generală și actualizare în curs.
 4. IAF MD 15 Colectarea de date pentru a furniza indicatori de performanță a organismelor de certificare a sistemelor de management - Revizuire generală și actualizare în curs.
 5. IAF MD 14 - Aplicarea ISO/CEI 17011 în validarea și verificarea gazelor cu efect de seră.
 6. IAF MD 16 Acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management al siguranței alimentelor (FSMS) - la vot.
 7. IAF MD 17 Activități de WITNESS pentru acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management - revizuire generală și actualizare în curs.
 8. MD X:202X Cerințe de tranziție pentru ISO/IEC 27006-1:2024.
Read more...

Activitate organizată în cadrul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”

29.04.2024, Chișinău

Specialiștii MOLDAC, acumulează și demonstrează un grad înalt de competență prin participare la un șir de instruiri și workshopuri pe diferite subiecte.

Directorul MOLDAC Iurie FRIPTULEAC și Evaluatorii Șefi Rodica GONCEAR și Petru COVRIG au participat, în format online, la cursul de instruire privind cerințele versiunii noi a standardului internațional ISO/IEC 17043:2023 ”Evaluarea conformității. Cerinţe generale pentru competență furnizorilor de încercări de competenţă”.

Instruirea a fost organizată în cadrul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”, și a întrunit 59 de persoane din cadrul Organismelor Naționale  de Acreditare din Ucraina (NAAU); Moldova (MOLDAC); Azerbadjan (AzAK) și Armenia (ARMNAB).

Activitatea a avut drept scop, familiarizarea participanților cu cerințele noii versiuni a standardului ISO/IEC 17043:2023 prin prisma analizei comparative cu versiunea veche, ilustrând evoluția și îmbunătățirea continuă a acestui standard.

Read more...

Ședința Comitetului de Conducere din cadrul Proiectului PTB

26.04.2024, Chișinău

Ședința Comitetului de Conducere din cadrul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”, a avut loc astăzi, 26.04.2024, prin intermediul platformei ZOOM.

Participanți la eveniment:

- Centrul Național de Acreditare (MOLDAC)

- Institutul Național de Metrologie (INM)

- Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

- Experți PTB

- Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova (MDED)

Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a fost reprezentat de către Iurie FRIPTULEAC Director MOLDAC și de către Ilona DUȘENCO – RRI.

Obiectivul principal al ședinței Comitetului de Conducere la nivel național este de a consolida cerințele și acordurile stabilite în cadrul proiectului. În vederea continuării unei cooperări strânse, pentru implementarea cu succes a obiectivelor proiectului au fost actualizate planurile și activitățile întreprinse în cadrul instituțiilor

 • MOLDAC prin intermediul proiectului a beneficiat de mai multe activități:
 • instruiri realizate de către formatorii din cadrul ONA din Germania DAkkS, pentru dezvoltarea noilor scheme și subdomenii de acreditare
 • suport în alinierea legislației RM în domeniul infrastructurii calității la prevederile legislației UE;
 • digitalizarea procesului de acreditare.

În vederea continuării unei cooperări strânse, pentru implementarea cu succes a obiectivelor proiectului au fost actualizate planurile și activitățile planificate, pentru următorii 5-7 ani.

Următoarea ședință a Comitetului de Conducere a fost stabilită pentru perioada 23-27 septembrie.

Read more...

Ședința Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC)

În perioada 24-25 aprilie 2024, în orașul  Sofia, Bulgaria, s-a desfășurat cea de-a 50-a ședință a Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC). Alături de alți 60 de reprezențanți din 41 de organisme naționale de acreditare (NAB) și de reprezentanți ai Consiliului Consultativ EA, la eveniment au participat - Directorul MOLDAC - Iurie Friptuleac și Responsabil Sistem de Management - Aliona Guțul.

Consiliul Acordului Multilateral EA (MAC) –reprezintă organul de decizie cu privire la statutul de semnatar EA MLA al Organismelor Naționale de Acreditare și de gestionare a procesului de evaluare la nivel de omologi.

Printre subiectele discutate în cadrul ședinței date, au fost:

- președinta comitetului EA MAC Maria Papatzikou a prezentat Raportul de activitate, de la ultima ședință care a avut loc în octombrie 2023;

- planul EA MAC de implementare a art.61 al Regulamentului 2015/757 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim (amendat prin Regulamentul 2023/2917), care stipulează regulile de tranziție și cerințele fața de competența personalului;

- armonizarea standardelor de acreditare;

- implementarea EA 2/17 – feedback de la Comisie referitor la acreditarea în scopul notificării;

- aprobarea EA-2/02 S4 Procedure for remote peer evaluations during extraordinary events or circumstances;

- prezentarea Raportului de Evaluare la nivel de omologi, cu linii directoare și potențiale acțiuni pentru îmbunătățirea procesului de evaluare la nivel de omologi și  utilizarea eficientă a resurselor;

- EA a fost recunoscut de către IAF pentru subdomeniul IFS Food în martie 2024;

- aprobarea planului de evaluări la nivel de omologi în cadrul EA pentru perioada anilor 2024-2027.

Astfel,  2 Evaluatori Șefi MOLDAC în perioada 2024-2027, urmează să participe în echipele de evaluare EA, în calitate de evaluatori în formare.

În ziua a doua, membrii MAC au participat la un atelier de lucru, în cadrul căruia participanții au făcut schimb de opinii și experiențe legate de aplicarea și interpretarea documentului EA-2/02, cu referire la constatările colectate în timpul procesului de evaluare paritară de către echipa EA și gestionarea constatărilor de către organismul de acreditare supus evaluării (determinarea cauzei și acțiunilor corective).

Următoarea ședință MAC se va desfășura în perioada 22-23 octombrie 2024, în Belgia.

Read more...

Workshop pentru Organismele Naționale de Acreditare și Organismele de Verificare privind stabilirea unei abordări comune în procesul de acreditare la cerințele ISO 14034

La data de 25.04.2024, trei colaboratori MOLDAC, au participat la un eveniment, organizat de către EA cu suportul proiectului LIFEproETV finanțat de către UE și cofinanțat de Fondul Național pentru Protecția Mediului și Gospodărirea Apelor, din Polonia și Ministerul Agriculturii, din Ungaria.

EU ETV este un program care vine în susținerea autorităților de reglementare să atingă obiectivele de mediu, climat și inovare, prin urmare ETV dezvoltă mijloacele de furnizare a încrederii în imparțialitatea și credibilitatea  cerințelor față de performanța tehnologiilor de mediu.

Ca suport se propune, standardul ISO 14034, Managementul mediului – verificarea tehnologiilor de mediu (ETV), care va asigura verificarea independentă a performanțelor noilor tehnologii de mediu și va stabili unele cerințe referitoare la principiile de verificare, practicile de testare acceptate și de raportare, pentru a contribui la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru inovatorii tehnologici și pentru a încuraja acceptarea tehnologiilor inovatoare pe piață și care vor fi aplicate în contextul schemei de acreditare ISO/IEC17020.

Alte subiecte abordate în cadrul evenimentului au fost:

 • Identificarea lacunelor și a cerințelor care nu sunt prevăzute în ISO 14034 dar sunt prevăzute în standardele GVP UE;
 • discutații despre provocările cu care se confruntă organismele de acreditare și organismele de verificare reieșind din programului UE ETV;
 • s-a stabilit elaborarea unui document informativ, în care să fie descris procesul de acreditare la conformitatea ISO 14034.

Mai multe detalii găsiți accesând linkul:  https://lifeproetv.eu/our-events/

Read more...

Masă rotundă – “Cerințele privind producerea și plasarea pe piață a laptelui și produselor lactate. Promovarea pe noi piețe de desfacere”

La data de 25.04.2024, Evaluatorul Șef MOLDAC Rodica GONCEAR, a participat la masa rotundă organizată de către Institutul Național de Standardizare, cu genericul “Cerințele privind producerea și plasarea pe piață a laptelui și produselor lactate. Promovarea pe noi piețe de desfacere”.

Împreună cu invitații la eveniment, au fost discutate aspecte legate de:

 • standardele aferente producerii și plasării pe piața internă și externă a produselor lactate;
 • elementele unui sistem de management al siguranței alimentare. Lapte și produse lactate, produse pe baza de lapte sau produse compuse;
 • cerințe și reglementări naționale și europene privind producția laptelui și a produselor lactate;
 • cerințele privind certificarea produselor alimentare.

În cadrul evenimentului au fost mai multe prezentări, care au scos în evidență probleme esențiale legate de standardizare, siguranța alimentară, certificare, producerea laptelui și a produselor lactate. Participanții au evidențiat soluții inovatoare, subliniind importanța colaborării și respectării legislației naționale și UE în acest domeniu.

Read more...