Author - Matosa Alina

Importanța certificării produselor ecologice

 În perioada 5-15 aprilie 2024, colaboratorii Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au participat la o serie de evenimente, axate pe importanța certificării produselor ecologice, organizate atât în format online cât și offline.

Evenimentele au fost organizate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM, în calitate de organ central de specialitate al administrației publice, responsabil de elaborarea și implementarea politicii în domeniul agriculturii ecologice în parteneriat cu Proiectul Uniunii Europene „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”.

Echipa de experți europeni, au evaluat alinierea legislației naționale la standardele UE în domeniul producției ecologice și aplicarea Legii nr. 237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. În context, a fost organizat un atelier de instruire cu participarea reprezentanților din sectorul agriculturii ecologice cu genericul ,,Sistemul de certificare a producției ecologice - o povară birocratică sau cheia obținerii accesului la o piață durabilă și în creștere?”.

În cadrul întâlnirilor participanții au discutat despre provocările și lacunele legislative în vederea certificării produselor ecologice, au fost discutate problemele și dificultățile care pot apărea ca urmare a respectării noilor cerințe pentru produsele ecologice. Totodată, au fost înaintate unele recomandări și măsuri  în vederea asigurării conformității continue a produselor ecologice autohtone.

Read more...

Ședința grupului de lucru IAF CertSearch – bază de date globală unde vor fi stocate informații despre certificările sistemelor de management acreditate

 La data de 11.04.2024, în regim online, s-a desfășurat ședința grupului de lucru IAF CertSearch, în cadrul căreia a participat Dl. Alexandr ZIAEV– Responsabil Tehnologii Informaționale (IT).

CertSearch – este o bază de date globală unde se regăsesc toate informațiile despre certificările OCsms și OCsmsa acreditate și oferă posibilitate utilizatorilor de a identifica:

 • validitatea certificatului;
 • dacă certificatul este emis de către un Organism de Evaluare a Conformității acreditat;
 • dacă acreditarea este acordată de către un Organism Național de Acreditare semnatar al Acordului de Recunoaștere Multilaterală cu Forumul Internațional pentru Acreditare IAF-MLA.

Ședința, a fost axată pe evidențierea oportunităților și beneficiilor pe care le oferă baza de date CertSearch, identificarea carențelor și posibilităților de îmbunătățire. Astfel, în cadrul ședinței participanții au făcut schimb de păreri și bune practici în calitatea sa de utilizatori.

 În plus, prin intermediul CertSearch Marketplace, consumatorii pot găsi furnizori de produse și servicii ce au certificări de sisteme de management  acreditate.

Baza de date la moment conține peste 400.000 de certificate, numărul cărora continuă să crească pe măsură ce crește numărul de organisme de certificare care își încarcă certificatele.

Read more...

Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)

 La data de 11.04.2024, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), în cadrul căreia a participat Dna. Larisa BOBOC - Șefa Direcției Dezvoltare Acreditare.

Printre subiectele de importanță majoră discutate, au fost:

 • prezentarea raportului președintelui ILAC AIC, cu referire la probleme de ordin administrativ;
 • prezentarea rapoartelor de activitate a grupurilor de lucru din cadrul Comitetului pentru Acreditare ILAC AIC, după cum urmează: (ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 17034, ISO/IEC 17043), grupuri de lucru orizontale (WG Metrologie - Probleme de etalonare și trasabilitate, părțile interesate BIPM, WG JCGM, WG JCTLM, ) și grupuri de lucru tematice (WG sampling, WG Horse Racing, WG WADA);
 • discuții referitor la interpretarea clauzelor 4-7 din ILAC P10:07/2022 legate de trasabilitatea metrologică în chimie si proiectul de anexă (ghid) privind utilizarea Materialelor de Referință, care nu sunt acoperite de clauzele 4 si 6  din Politica de trasabilitatea metrologica ILAC P10.

Următoarea ședință a Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), va  avea loc în luna octombrie 2024.

Read more...

Prima ședință a membrilor Rețelei Comunicatorilor (EA Communication Network)

Colaboratorii MOLDAC, Ilona DUȘENCO Responsabil Relații Internaționale și Alina MATOȘA Responsabil Comunicare, la data de 3 aprilie 2024, au participat la prima ședință a Rețelei Comunicatorilor.

Prin decizia Asambleei Generale din data de 21.10.2023, Comitetul de Comunicare EA a fost reorganizat în  Rețeaua Comunicatorilor,  fiind platforma  comunicatorilor din cadrul ONA membre EA și a părților interesante cu scop de schimb de experiență și bune practici pe subiecte aferente activităților de acreditare.

Evenimentul s-a desfășurat în format online și a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Organismelor Naționale de Acreditare membre EA și alte părți interesate.

În debutul ședinței, președintele Rețelei Comunicatorilor, Ömer KARAVELİOĞLU (TURKAK), a prezentat strategiile majore de activitate a rețelei, care va asigura comunicarea între Organismele Naționale de Acreditare membre EA cât și în raport cu părțile interesate, în atingerea obiectivelor EA.

În cadrul evenimentului conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

 • formarea unui grup de lucru TFG, care va activa în suportul președintelui pe subiecte organizatorice și creare de conținut pentru evenimente și ședințe;
 • discuții, analize și concluzii legate de posibilitatea derulării evenimentelor consacrate Zilei Mondiale a Acreditării #WAD2024 și prezentarea strategiilor majore ILAC/IAF pentru #WAD2024, celebrată anual pe 9 iunie;
 • soluții pentru utilizarea eficientă a inteligenței artificiale, instrumentelor și aplicațiilor pentru creare de conținut;
 • încurajarea utilizării platformei comunicatorilor la nivel ILAC/IAF - ASANA;
 • prezentarea informațiilor statistice ce vizează utilizarea saitului EA și a platformelor sociale.

Următoarea ședință va fi organizată în perioada 16-17 octombrie 2024, in orașul Istanbul, Turcia.

Read more...

Acreditarea Laboratorului de Încercări din cadrul “TOPCONSTRUCT BNN” SRL

MOLDAC, confirmă faptul că Laboratorul de Încercări din cadrul “TOPCONSTRUCT BNN” SRL, satisface cerinţele standardului internațional ISO/IEC 17025 şi este competent să efectueze încercările materialelor de construcție,  definite în Anexa la Certificatul de Acreditare. Astfel, familia laboratoarelor de încercări acreditate de către MOLDAC s-a mărit cu încă un membru.

Acreditarea este un mijloc excelent de furnizare a încrederii, pentru mediul de afaceri și consumatori, în competența și imparțialitatea activităților acreditate.

Certificatul de Acreditare și Anexa la Certificatul de Acreditare care conține încercările de laborator, pentru care laboratorul este acreditat le puteți vizualiza accesând aici.

MOLDAC, exprimă felicitări pentru rezultatele obținute dorindu-vă mari succese în continuare!

Read more...

Ședința Comitetului EA pentru Laboratoare

În perioada 27- 28 martie 2024, doamna Natalia ȘAPOVAL Șefa Direcției Acreditare Laboratoare din cadrul MOLDAC, a participat în cadrul celei de-a  47-a ședință a Comitetului EA pentru Laboratoare (EA Laboratory Committee).

Evenimentul s-a desfășurat în orașul Roma, Italia și a întrunit peste 80 de participanți, reprezentanți din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare (NAB) cât și alte părți interesate (Eurolab, Eurachem, EDQM, EURAMET, EEE PR WG, etc).

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte, printre cele mai importante fiind:

 • necesitatea elaborării Ghidului pentru acreditarea eșantionării cât și a Ghidului referitor la flexibil scop pentru furnizorii de încercări de competență;
 • revizuirea documentului INF EA-4/23 „Evaluarea și acreditarea opiniilor și interpretărilor” utilizând ISO/IEC ” 17025;
 • raportarea conducătorilor grupurilor de lucru (TN Food and Feed, Health and CarCare,  Environment, Calibration, PTP/RMP, TFG Biobanking, EEE PT WG, etc)  despre activitatea desfășurată în perioada de la ultimul comitet.

S-a stabilit că următoarea ședință a Comitetului EA pentru Laboratoare se va desfășura în orașul Brussels, Belgia în septembrie 2024.

Read more...

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 26-28 martie 2024, în cadrul Centrului Național de Acreditare MOLDAC se desfășoară un curs de instruire cu genericul “Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competența laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Cerințele documentelor EA, ILAC aplicabile. Formarea auditorilor interni în conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 ,,Ghid pentru auditarea sistemelor de management”, pentru auditarea Sistemului de Management implementat conform SM EN ISO/IEC 17025:2018”.

La instruire participă 26 de persoane, reprezentanți din cadrul laboratoarelor de încercări si laboratoarelor de etalonări acreditate la cerințele ISO/IEC 17025, dar si din cadrul laboratoarelor care planifică să implementeze un SM conform acestui standard.

Formatorii cursului sunt, Evaluatori Șefi MOLDAC cu competență și experiență vastă pentru schema de acreditare data: Larisa BOBOC, Petru COVRIG și Rodica GONCEAR.

Conform ordinii de zi, vor fi abordate următoarelor subiecte:

 • documentele MOLDAC aplicabile laboratoarelor de încercări/etalonări;
 • prezentarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018;
 • documente EA, ILAC aplicabile laboratoarelor de încercări/etalonări;
 • cerințele standardului SM EN ISO 19011:2018;
 • activități practice, ce țin de auditarea SM in laboratoare de încercări/etalonări (planificare, efectuarea auditului, tratarea NC, etc.)

Prin urmare, sperăm ca acest curs va ajuta participanții sa implementeze și sa mențină un SM in conformitate cu cerințele standardului ISO/IEC 17025:2018, astfel ca apoi sa poată demonstra competentă și imparțialitate in activitățile desfășurate, iar rapoartele de încercări/etalonări emise sa fie recunoscute atât la nivel național cât şi internaţional.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

Read more...

Vizita de lucru a expertului Tibor CZOCHER

Referențialul EuropeAid/139112/DH/SER/MD

În perioada 25.03.2024-29.03.2024, domnul Tibor CZOCHER expert în domeniul acreditării (Slovacia), se află în vizită de lucru la MOLDAC, în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană “Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”.

În cadrul proiectului, MOLDAC va beneficia de asistență de consultanță, bazată pe cele mai bune practici UE, și anume:

 • activități de optimizare a sistemului de management MOLDAC;
 • elaborarea unui concept de design pentru digitalizarea sistemului de management MOLDAC și al proceselor de acreditare;
 • implementarea cerințelor EA-2/17 M:2020 “EA Document on Accreditation for Notification Purposes”;
 • implementarea domeniilor flexibile pentru laboratoare medicale;
 • precum și alte activități ce vor duce la îmbunătățirea activității MOLDAC.

Reamintim că proiectul dat este finanțat de către UE, cu o durată de cinci ani și care vizează consolidarea capacităților Guvernului Republicii Moldova și ale altor instituții naționale cheie în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. Printre instituțiile beneficiare de asistență prin intermediul proiectului dat este și Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC).

Următoarea vizită a expertului este planificată pentru a doua jumătate a lunii mai, anul curent.

Read more...

Ședința Comitetului pentru Certificare (EA CC)

Sesiunea de primăvară a Comitetelor EA continuă....

Astfel, în perioada 20-21 martie 2024, în orașul București, România s-a desfășurat cea de-a 47-a Ședință a Comitetului de Certificare EA (EA Certification Committee). Evenimentul s-a desfășurat în România, orașul București și a întrunit peste 70 de persoane, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB) și alte părți interesate.

Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a fost reprezentat de către dna Natalia MIHĂESCU – Șefa Direcției Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții și dna Irina RUSU Evaluator Șef MOLDAC.

Conform agendei, în prima zi a fost organizat un Workshop comun pentru membrii Comitetului pentru Certificare (EA CC) & membrii Comitetului pentru Inspecții (EA IC). În cadrul căruia s-a discutat standardul internațional ISO/IEC 17029 “Evaluarea conformității. Principii generale și cerințe pentru organismele de validare și verificare” care conține principiile și cerințele generale pentru furnizarea imparțială, competentă și consecventă de activități de validare și verificare de către Organismele de Evaluare a Conformității care le efectuează. Standardul conține cerințe importanta atât pentru Organismele de Certificare cât și pentru Organismele de Inspecții.

Ziua a doua, a fost planificată pentru subiecte și discuții aprofundate, ce țin de competența EA CC, și anume:

 • Aprobarea documentului de îndrumare privind transferul de certificate, conform ISO/IEC 17024;
 • Abordarea unică a problemelor pe arena internațională, conform EA Strategy 2025 (One Voice), și anume crearea unui grup de lucru care va reprezenta poziția EA în intranetul IAF
 • revizuirea unor documente de importanță majoră pentru organismele de certificare: IAF MD 12          IAF MD 15       IAF MD16       IAF MD 17
 • adoptarea documentelor IAF MD 6,  IAF MD 7IAF MD 28

Următoarea ședință a fost planificată pentru 24-25 septembrie 2024 și va avea loc în Brussels.

Read more...

Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA CI)

În perioada 19-20 martie 2024,  s-a desfășurat cea de-a 47-a ședință a Comitetului de Inspecții (EA IC). Evenimentul s-a desfășurat în orașul București, România și a întrunit peste 70 de participanți, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB) și alte părți interesate.

Organismul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) a fost reprezentat de către evaluatorii șefi cu competență pentru domeniul inspecție Ana PAVILESCU și Petru COVRIG.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție mai multe subiecte din domeniul activităților de inspecție. Printre cele mai importante fiind:

 • cerințele standardului de referință ISO/IEC 17020 legate de imparțialitate și independență;
 • implementarea unui sistem de management al calității pentru investigarea scenei crimei;
 • acte de reglementare privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective;
 • verificarea Tehnologiilor de Mediu, care pot contribui la creşterea eficienței resurselor, identificând alternative mai curate faţă de tehnologiile actuale şi introducând alte măsuri pentru atenuarea şi prevederea efectelor activităţii umane asupra mediului;
 • Politica ILAC P9:01/2024 privind aplicarea în activitatea organismelor de inspecție care desfășoară activități de inspecție cu efectuarea măsurărilor.

În cadrul întrunirii a fost organizat un atelier de lucru/workshop, care a cuprins subiecte ce țin de activitățile de validare/verificare conform standardului ISO/IEC 17029 ca instrument CASCO. Activități de validare/verificare ca etape în cadrul procesului de evaluare a conformității conform standardelor din seria ISO/IEC 17000, de exemplu de încercări, inspecție sau certificare.

Read more...