Author - daniela

Ședința Asambleei Generale EA

În perioada 24-25 noiembrie curent, în regim online, a avut loc cea de-a 50-a ședință a Asambleei Generale EA. În cadrul ședinței au participat peste 90 de persoane - reprezentanți ai organismelor de acreditare membre EA.

Dintre subiectele de pe ordinea de zi, cele mai discutate au fost următoarele:

  1. Votarea Articolelor de Asociere EA - documentul prin care sunt atestate drepturile și obligațiile fiecărui membru EA. Modificarea majoră a acestui document, care a necesitat votul membrilor deplini EA, constă în definirea categoriilor de membri ai EA, astfel încât începând cu 1 ianuarie 2022 membrii EA vor fi divizați în 4 categorii: A, B, C și D. MOLDAC urmează să facă parte din categoria B de membri.
  2. Fuzionarea organizațiilor internaționale ILAC și IAF - impactul acestei fuzionări asupra membrilor. Echipa care gestionează procesul de fuzionarea a propus organizarea unui workshop cu directorii ONA, în vederea oferirii detaliilor necesare aferente procesului respectiv.

În cadrul ședinței respective, de asemenea au fost discutată posibilitatea organizării ședințelor în format în persoană, pentru sesiunile planificate pentru anul 2022.

Rezoluțiile celei de-a 50-a ședință a Asambleei Generale, aprobate în de membrii EA GA, vor fi difuzate pe pagina web MOLDAC, în compartimentul corespunzător.

Read more...

Ședință de lucru cu experți externi

În această sămptămână, Centrul Național de Acreditare din Repoblica Moldova MOLDAC a întâmpinat trei experți tehnici din Ucraina, invitați în echipa de evaluare MOLDAC formată pentru evaluarea în scop de supraveghere a Laboratoarelor de Etalonări din cadrul Institutului Național de Metrologie, care urmează să se desfășoare în perioada 24-25 noiembrie 2021.

Read more...

Ședința Forumului pentru Acreditare din cadrul PTB

La 9 noiembrie 2021, reprezentanții Centrului Național de Acreditare MOLDAC au participat în cadrul ședinței Forumului pentru Acreditare, organizat în cadrul proiectului Parteneriatului Estic din cadrul PTB (Germania). În calitate de participanți, au fost invitați angajații din cadrul Organismelor de Acreditare din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Tematica acestui forum s-a axat pe aspectele-cheie și întrebările identificate de Evaluatorii EA în cadrul evaluărilor paritare, aferente implementării cerințelor ISO/IEC 17011:2017. În calitate de expert în acest domeniu a fost invitată doamna Maria Papatzikou (ESYD-Grecia), președinte al Consiliului Acordului Multilateral EA MAC.

Unul dintre obiectivele primordiale ale acestei sesiuni a fost schimbul de experiență între Organismele de Acreditare în ceea ce privește trecerea cu succes a evaluării, și planul de pregătire pentru evaluările care urmează. Fiecare Organism de Acreditare din țările-participante, în cadrul unui worshop organizat în timpul ședinței, a prezentat propriile rezultate și provocări întâmpinate în cadrul evaluărilor paritare. De asemenea, participanții din cadrul sesiunii au furnizat o serie de recomandări altor ONA cu privire la aspectele care trebuie luate în considerație în momentul pregătirii pentru Evaluarea Paritară EA.

Read more...

Ședința Asambleei Generale IAF

La 4 noiembrie 2021 a avut loc închiderea oficială a sesiunii anuale comune a ILAC/IAF, prin desfășurarea celei de-a 35-a Asamblei Generale a Forumului Internațional pentru Acreditare IAF.

Pe lângă subiectele discutate pe ordinea de zi, au fost enunțate rezultatele alegerilor desfășurate în luna iulie a anului curent, pentru funcțiile de conducere a structurilor din cadrul IAF. Drept urmare, Domnul Emanuele RIVA (ACCREDIA-Italia), a devenit Președinte al Forumului Internațional pentru Acreditare IAF, pentru un mandat de 3 ani, urmare a încheierii celui de-al doilea mandat al lui Xiao Jianhua (CNAS-China).

Participanții din cadrul ședinței au fost informați cu referire la progresele aferente procesului de fuzionare a organizațiilor internaționale penru acreditare ILAC și IAF; de asemenea au fost prezentate rapoartele altor structuri IAF (comitete tehnice și de coordonare) privind activitățile desfățurate pe parcursul anului 2021 și planificate pentru anul 2022.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentată tematica Zilei Mondiale a Acreditării pentru anul 2022 ”Accreditation: Sustainability in economic growth and environment”.

Read more...

Săptămâna Mondială a Calității 2021

Săptămâna 8-12 noiembrie 2021 este declarată la nivel global Săptămâna Mondială a Calității!

În vederea celebrării acesteia, prin intermediul paginii oficiale quality.org, au fost publicate materiale promoționale și instrumente utile pentru actorii din cadrul infrastructurii calității. Accesând pagina respectivă, veți găsi atât logo-uri Proud Supporter, cât și informații utile privind activitățile organizate la nivel mondial.

Read more...

Ședința Asambleei Generale ILAC

La 2 noiembrie 2021 s-a desfășurat cea de-a 25-a ședință a Asambleei Genrale ILAC, la care au participat 340 reprezentanți ai Organismelor de Acreditare din toată lumea.

Reieșind din situația pandemică actuală, ședința s-a desfășurat prin intermediul platformei informaționale ZOOM, iar tot procesul de votare a subiectelor de interes major s-a desfășurat prin intermediul unei platforme de vot automatizat, disponibilă în avans pentru membrii eligibili.

Subiectele discutate în cadrul ședinței au fost axate primordial pe raportarea șefilor Comitetelor tehnice ILAC, reieșind din finisarea sesiunii anuale a ședințelor ILAC. De asemenea, dl.Thomas Facklamb a prezentat o informație referitor la procesul de fuzionare a Organizațiilor Internaționale ILAC și IAF. Reieșind din rezultatele investigațiilor efectuate în acest sens, au fost identificate câteva sectoare de interes care necesită acțiuni, și anume:

  • prelungirea contractului cu organizația NATA - prestatorul de servicii de secretariat în cadrul ILAC;
  • contractarea unui prestator de servicii notariale - în vederea stabilirii circumstanțelor satisfăcătoare de fuzionare a organizațiilor ILAC și IAF astfel, încât acest proces să decurgă cât mai lejer pentru membrii ambelor organizații;
  • stabilirea formulei de calcul a cotizațiilor anuale pentru membri, precum și identificarea unor căi de tranziție la noua formulă, în vederea optimizării procesului de planificare a bugetului pentru membrii ILAC și IAF.

Reamintim că preocesul de fuzionare a organizațiilor internaționale ILAC și IAF este planificat să fie finisat până în decembrie 2023. 

 

Read more...

Extinderea acreditării Laboratorului de Încercări din cadrul I.P.CRDV

În această săptămână se desfășoară procesul de evaluare în scop de reînnoire a acreditării Laboratorului de Încercări din cadrul I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, cu extinderea domeniului de acrediatare pentru Sănătate Animală, și anume:

  1. extindere pe metode de încercări: (metoda crioscopică, metoda prin spectrometrie de absorbție atomică cu generare de hidruri, metode lichid-cromatografice, metode imunoenzimatice);
  2. extindere pe locații: LDSA Drochia (metoda serologică și imunoenzimatică) și LCHM Chișinău (metode imunoenzimatice și gaz-cromatografie).

În vederea atingerii obiectivelor propuse de ambele părți, echipa MOLDAC a fost formată atât din experți locali, cât și din experți invitați de peste hotarele țării - medici veterinari și cercetători științifici în domeniile solicitate de I.P.CRDV.

Read more...

Ședința Comitetului Tehnic IAF (TC)

În perioada 26-27 octombrie curent, a avut loc ședința Comitetului Tehnic al Forumului Internațional pentru Acreditare (IAF TC), în cadrul căruia au participat peste 100 reprezentanți ai Organismelor de Acreditare din toate țările lumii.

Cel mai important subiect discutat ăn cadrul ședinței respective a fost includerea standardului internațional ISO/IEC 17029:2019 Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies drept standard de Nivel 3 MLA, și trecerea consecventă a standardului ISO 14065 drept standard de Nivel 4 MLA.

Read more...

Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)

La 26 octombrie 2021 s-a desfășurat ședința Comitetului pentru Acreditare în cadrul ILAC (ILAC AIC).

Ședința respectivă face parte din seria de ședințe anuale ale Organizațiilor Internaționale pentru Acreditare ILAC (Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor) și IAF (Forumul Internațional pentru Acreditare) - desfășurate de obicei în perioada lunilor octombrie-noiembrie.

În cadrul sesiunii respective, au fost puse în discuție subiecte precum:

  • finisarea perioadei de tranziție petnru standardul ISO/IEC 17025:2017 - realizări și piedici din perioada de implementare;
  • revizuirea politicii ILAC P9 Politica privind participarea în Programe de Teste de Competență;
  • acreditarea în domenii medicale.
Read more...