Ședința Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC)

Ședința Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC)

În perioada 12-13 octombrie 2022, un colaborator MOLDAC, a participat la cea de-a 42-a ședință a Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC). Ședința s-a desfășurat la Roma, Italia fiind prima ședință cu prezență fizică, după o pauză de trei ani.

În cadrul ședinței respective, reprezentanții Organismelor Naționale de Acreditare din țările membre EA, au făcut schimb de experiență referitor la cele mai utile si accesibile platforme și instrumente utilizate în domeniul comunicării și publicării. Printre platformele prezentate, o atenție deosebită a fost acordată platformei LinkedIn, plecând de la premisa că e mai mult decât o platformă socială, este o platformă care deține posibilități și instrumente pentru creare de conținut și formare de conexiuni rapide.

în cadrul ședinței au fost discutate un șir de alte subiecte, printre cele mai importante fiind:;

  • elemente structurale obligatorii ale unui plan de comunicare și necesitatea monitorizării gradului de realizare al acestuia;
  • au fost solicitate părerile participanților referitor la modul de celebrare a evenimentelor consacrate Zilei Mondiale a Acreditării #WAD2023;
  • COFRAC, organismul național de acreditare din Franța, ENAC, organismul național de acreditare din Spania și gazda evenimentului ACCREDIA, organismul național de acreditare din Italia – au prezentat realizările obținute în vederea comunicării și publicării.

În cadrul comitetului a fost organizat un Workshop, subiectele căruia au fost concentrate pe crearea unui plan de comunicare. Astfel, participanții au fost divizați în patru grupe de lucru, fiecare grupă a avut însărcinarea de a crea un plan de comunicare pentru o activitate concretă, cu specificarea elementelor ce trebuie să fie luate în calcul la crearea unui plan de comunicare. La finalul workshop-ului au avut loc discuții comune în scopul identificării ideilor noi, care ar putea fi implementate ulterior în practică la crearea unui plan de comunicare.

Share this post