Vizita de lucru a dl Ministru Sergiu RAILEAN la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

Vizita de lucru a dl Ministru Sergiu RAILEAN la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

La 13 iulie 2020  dl  Sergiu RAILEAN, Ministru al Economiei și Infrastructurii a efectuat o vizită de lucru la Centrul Național de Acreditare MOLDAC. Scopul vizitei ministrului a fost informarea d-lui Ministru cu activitatea specifică a MOLDAC, probleme întimpinate in procesul acreditarii in contextul crizei pandemice.

Directorul MOLDAC, dna Eugenia Spoială a comunicat ca principala realizare a MOLDAC este obținerea statutului de semnatar al Acordurilor de Recunoaștere cu Organizațiile Internaționale si Europene pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformității.

In cadrul ședinței au fost comunicate următoarele:

  • punctele forte pe care MOLDAC le-a dobândit in urma obținerii recunoașterii la nivel European și Internațional dar si pe parcursul a 16 ani de activitate,
  • probleme si provocări care vizează întreg sistemul de evaluare a conformității și acreditare,
  • rolul autorităților de reglementare în stabilirea cerințelor referitoare la evaluarea conformității pentru produsele din domeniul reglementat cât şi a cerințelor specifice pentru recunoașterea organismelor de evaluare a conformității,
  • dezvoltarea domeniilor și subdomeniilor noi de acreditare solicitate de economia națională.

MOLDAC apreciază susținerea Ministerului Economiei și Infrastructurii a MOLDAC in rezultatele obținute continuu de echipa MOLDAC pentru promovarea produselor autohtone pe piețele externe.

Share this post