Participarea la conferința organizată de către Agenția Servicii Publice în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică

Participarea la conferința organizată de către Agenția Servicii Publice în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică

La data de 4 iulie 2024, Ilona DUȘENCO Responsabil Relații Internaționale și Alina MATOȘA Responsabil Resurse Umane, au participat în cadrul conferinței organizate de către Agenția Servicii Publice în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică, cu tematica „Managementul calității pentru o reformă eficientă a administrației publice”.

La eveniment au participat reprezentanți din cadrul: Cancelariei de Stat, Parlamentului RM, Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, experții Tihana Puzić (director adjunct al Centrului european de resurse CAF la EIPA) și Nick Thijs (expert OECD/SIGMA).

Spikerii evenimentului, au abordat subiecte esențiale, după cum urmează:

  • îmbunătățirea calității în administrația publică, strategii eficiente de management și bune practici în implementarea reformelor în curs de desfășurare din Republica Moldova;
  • reingineria serviciilor publice în Parteneriatul Estic;
  • prezentarea modelul CAF (Cadrul Comun de Evaluare) pentru managementul calității în sectorul public din Republica Moldova. CAF reprezintă liniile directoare europene pentru excelență în domeniul guvernării și organizării publice. Programul contribuie la reforma sectorului public și cuprinde formarea angajaților din toate categoriile din cadrul organismelor administrației publice;
  • panel de discuții cu sesiune de întrebări și răspunsuri la tema “Managementul calității totale ca instrument pentru creșterea performanței în administrația publică”.

MOLDAC este una dintre instituțiile publice din Republica Moldova care implementează modelul CAF, care reprezintă un instrument european de management al calității, conceput special pentru instituțiile publice, cu scopul de a îmbunătăți continuu procesele și a asigura transparență și eficiență în utilizarea resurselor.

Share this post