Întrunire cu coordonatorii Proiectului implementat de Uniunea Europeană

Întrunire cu coordonatorii Proiectului implementat de Uniunea Europeană

În contextul implementării proiectului ”Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and  enhancement of the legal approximation process”, la 10 februarie Centrul Național de Acreditare MOLDAC a primit în vizită reprezentanții Proiectului – Dl. Primoz Vehar, liderul proiectului, dl. Vitomir Fister și dna Rodica Secrieru.
În cadrul discuției, ambele părți și-au prezentat activitatea, în rezultat fiind identificate sectoare în care ar putea fi create noi colaborări.
Reieșind din faptul, că MOLDAC urmează a fi supus evaluării paritare EA în februarie 2023, toate activitățile în cadrul proiectului urmează a fi îndreptate spre atingerea obiectivului major al MOLDAC – menținerea statutului de semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare EA. Astfel, cu suportul Proiectului, MOLDAC va beneficia de suportul unui expert în efectuarea Auditului intern al sistemului de management MOLDAC – activitate planificată pentru perioada martie-mai 2022.

Share this post