Ședința Comitetului pentru Inspecții (ILAC IC)

Ședința Comitetului pentru Inspecții (ILAC IC)

La data de 19 aprilie 2024, Dl Petru COVRIG Evaluator Șef din cadrul Direcției Acreditare Laboratoare,  a participat în cadrul ședinței Comitetului pentru Inspecții (ILAC IC), care s-a desfășurat în regim online.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe aspecte, printre cele mai importante au fost:

–  Revizuirea standardului ISO/IEC 17020 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții”;

–  Revizuirea Politicii ILAC P15 „Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies”;

– Revizuirea Ghidului ILAC G27 “Guidance on measurements performed as part of an inspection process”;

–  Aplicarea domeniilor flexibile de inspecție.

De asemenea au fost prezentate rapoartele de activitate ale organizațiilor regionale de acreditare și a altor părți interesate, după cum urmează:

  • Cooperarea Africană pentru Acreditare (AFRAC)

În scopul armonizării procesului de acreditare aferent domeniului NDT de către OI de tip AB, AFRAC a elaborat un document de  îndrumare, ca model de bază pentru elaborarea acestui document a servit pe Documentul de orientare pentru acreditare europeană EA-04/15, la moment acest document este propus pentru dezbateri și comentarii.

  • Cooperarea dintre ILAC și GAFTA.

Menționând faptul că ILAC și Gafta cooperează din 2021 și au colaborat la comunicarea cerințelor Gafta pentru inspecția mărfurilor agricole, produselor generale și condimentelor pentru comerțul internațional.

  • A fost prezentat Raportul de la a 47-a reuniune a Comitetului de inspecție al EA care s-a desfășurat la data de 19 martie 2024 la București, România.
  • În cadrul ședinței grupul de lucru ISO CASCO WG 31 a prezentat un raport privind realizările  de la ultima ședință, inclusiv a raportat despre desfășurarea sondajului de opinii privind eșantionarea activităților de inspecție, grupul de lucru propune ca abordarea să fie similar cu cea a standardului ISO/IEC 17025.

Spre final, participanții   au stabilit ca următoarea Ședință a Comitetului Inspecții ILAC (IC), se va desfășura în octombrie 2024, la Berlin.

Share this post