Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA IC)

Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA IC)

La data de 21 martie 2023, în orașul, Utrecht, Olanda s-a desfășurat cea de-a 45-a Ședință a Comitetului pentru Inspecții (EA IC). Evenimentul a întrunit circa 60 de participanți, reprezentanți din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare (ONA) cât și reprezentanți ai părților interesate.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte, printre cele mai importante fiind:

  • Inspecția automobilelor, activitate desfășurată în conformitate cu Regulamentul UE 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective;
  • rezultatul activității grupului de lucru TFG EA-CITA, pentru domeniul conformității vehiculelor;
  • informații referitoare la activitatea rețelei europene a instituțiilor de științe criminalistice (ENFSI).
  • răspunsuri la întrebările adresate în prealabil de către participanții la comitet.

O atenție sporită a fost acordată activității ENFSI, care prin intermediul proiectului AFORE sprijină laboratoarele criminalistice din statele membre UE în contextul acreditării acestora.

Totodată s-a accentuat necesitatea actualizării planului strategic EA 2025, având în vedere unele subiecte importante, care nu au fost incluse anterior în plan.

Share this post