(Română) Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA IC)