Curs de instruire DG-05 „Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05 ediția 2021. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern”

Curs de instruire DG-05 „Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05 ediția 2021. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern”

În perioada 20-21 decembrie 2022, în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC s-a desfășurat cursul de instruire, cu genericul „Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05 ediția 2021. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern”, organizată pentru reprezentanții din cadrul Laboratoarelor de Încercări Atestate.

 Cursul s-a desfășurat on-line, prin intermediul platformei ZOOM.

Reieșind din misiunea instruirii date, care este direcționată spre creșterea cunoștințelor și competențelor atât practice cât și teoretice, instruirea a fost divizată în două părți indispensabile:

  • partea teoretică, care s-a axat pe aplicarea cerințelor stabilite în documentul DG-05– Cerinţe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări, ediția 2021;
  • partea practică, în cadrul căreia participanții la instruire au fost divizați în grupuri de lucru. În cadrul fiecărui grup au avut loc discuții axate pe cerințele de bază a acestui document, formularea/tratarea neconformităților și nu în ultimul rând schimbul de experiență și bunele practici utilizate în procesul de atestare de către participanții la instruire.

Share this post