Masă rotundă: Nivelul de aplicare a standardelor europene (EN) armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcție

Masă rotundă: Nivelul de aplicare a standardelor europene (EN) armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcție

La data de 19 noiembrie 2020, în cadrul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) a fost organizată o masă rotundă cu reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Dl. Gheorghe Croitoru, cu privire la nivelul de aplicare a standardelor europene (EN) armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcție, aprobate prin ordinul nr. 380 din 31.07.2018.

Ședința a fost prezidată de dna Eugenia SPOIALĂ, director MOLDA, cu participarea reprezentanților Direcției Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție. De asemenea, la lucrările ședinței respective a participat și un expert în domeniul construcțiilor din România, prin intermediul platformei ZOOM.

În cadrul ședinței au fost discutate un șir de subiecte, dintre cele mai importante fiind următoarele:

 • Gradul de pregătire a Organismelor de Evaluare a Conformității (OEC) în vederea acoperirii întreg spectrului de metode de încercări pentru determinarea conformității materialelor de construcții, prevăzute de standardele EN.
 • Acțiuni ce necesită a fi întreprinse la nivel de Autoritate de reglementare în vederea stabilirii unei abordări unice în procesul de evaluare a conformității materialelor de construcții.
Read more...

Impactul COVID-19 asupra procesului de acreditare la nivel global

La 11 noiembrie curent a avut loc ședința Comitetului Comun de Sprijin pentru Dezvoltare (JDSC) al Cooperării Europene pentru Acreditare (ILAC) și al Forumului Internațional pentru Acreditare (IAF), desfășurată în regim online prin intermediul platformei ZOOM.

Atribuțiile de bază ale acestui Comitet sunt îndreptate spre Organismele de Acreditare din economiile în curs de dezvoltare, fiind responsabil de reprezentarea intereselor acestora. Comitetul respectiv furnizează un forum pentru țările în curs de dezvoltare pentru a prezenta necesitățile acestora și pentru a lucra în cadrul ILAC/IAF asupra căilor practice pentru redresarea acestor necesități.

În cadrul ultimei ședințe a Comitetului respectiv, a fost pus în discuție impactul pandemiei provocate de infecția COVID-19 asupra sistemului de acreditare la nivel global. Fiecare regiune a prezentat un raport, prin care a evidențiat instruimentele-cheie utilizate în timpul crizei, care au facilitat ulterior ameliorarea situației și revenirea pe cât posibil la activitățile normale. În special, o atenție sporită a fost direcționată către metodele și instrumentele utilizate de Organismele de Acreditare în vederea asigurării unei comunicări eficiente cu părțile interesate.

Reieșind din faptul că pandemia a impus niște măsuri drastice, Organismele de Acreditare au fost nevoite să-și adapteze procedurile de evaluare la fața locului, oferind posibilitatea efecturării acestora la distanță, prin intermediul platformelor electronice.

MOLDAC a început procesul de evaluare la distanță la sfărșitul lunii aprilie 2020, după ce a elaborat o procedură specifică în acest sens, pe care a făcut-o publică părților interesate. Procedura respectivă a fost implementată de către MOLDAC, fiind bazată pe o analiză a riscurilor și pe documentele elaborate de ILAC/IAF privind evaluările la distanță.

Cele mai importante constatări, generalizate în cadrul ședinței din 11 noiembrie, pot fi formulate în felul următor:

 • Organismul de Acreditare trebuie să-și modifice procedurile astfel, încât să asigure un proces lin de acreditare (fără obstacole);
 • Activitatea normală de evaluare a Organismelor de Evaluare a Conformității încă nu poate avea loc, și nu este clar când va reveni la normalitate, motiv pentru care Organismele de Acreditare sunt obligate să depună efort maxim pentru asigurarea desfășurării activităților sale – prin utilizarea evaluărilor la distanță;
 • Este important să fie păstrată integritatea Organismelor de Acreditare, prin oferirea serviciilor echivalente, robuste și de încredere.
Read more...

Ziua Mondială a Calității 2020

 Your most unhappy customers are your greatest source of learning.

Bill Gates

În fiecare an, comunitatea celebrează Ziua Mondială a Calității în cea de-a 2 joi a lunii Noiembrie. Promovarea Managementului Calității a devenit subiectul-cheie al campaniei inițiate de CQI (Continuous Quality Improvement) – filosofie a managementului calității care încurajează toți membrii (inclusiv voluntarii) să își pună întrebarea: Ce poate fi făcut mai bine? Ziua Mondială a Calității 2020 ne oferă posibilitatea de a pune în evidență acei actori, activitatea cărora se bazează pe îmbunătățirea continuă a valorii consumatorilor.

În acest an, urmare a crizei pandemice declanșate la nivel global, totate activitățile se desfășoară prin intermediul platformelor electronice. CQI (Chartered Quality Insitute) în comun cu IRCA (International Register of Certificated Auditors – certification body) au pregătit un set de materiale promoționale, care pot fi utilizate de părțile interesate în vederea distribuirii mesajului. Setul respectiv poate fi vizualizat aici.

De asemenea, a fost lansat și un video informativ, care poate fi vizualizat aici.

Read more...

Ședințele Comitetelor IAF/ILAC 2020

Începând cu 22 octombrie curent, Organizațiile Internaționale pentru Acreditare ILAC și IAF au desfășurat în regim online blocul de ședințe ale Comitetelor Tehnice și ale Consiliilor de specialitate în domeniul Acreditării – ședințe care în mod normal urmau să aibă loc în decursul a 10 zile de ședințe consecutive.

Pînă la ora actuală, au avut loc următoarele ședințe:

 • Asambleea Generală ILAC (22.10.2020)
 • Comitetul pentru Acreditare a ILAC (27.10.2020)
 • Comitetul pentru Inspecții ILAC (28.10.2020)
 • Comitetul Tehnic IAF (30.10.2020)
 • Asambleea Generală IAF (05.11.2020)

Fiecare dintre ședințele respective au cuprins un șir de subiecte de importanță majoră pentru fiecare Organism de Acreditare – informații utile în vederea armonizării Sistemului de Acreditare local cu cerințele stabilite la nivel internațional, dar și metode de remediere a crizei condiționate de pandemia COVID-19.

O atenție sporită a fost îndreptată spre modalitățile și instrumentele utilizate de Organismele de Acreditare în vederea Comunicării cu fiecare parte interesată în perioada pandemiei. Președintele Comitetului pentru Comunicare a prezentat un Raport privind eficacitatea mijloacelor îndreptate pentru comunicarea cu părțile interesate:

 • Comunicate de presă privind activitățile membrilor în timpul pandemiei
 • Postări pe rețelele de socializare (Twitter, LinkedIn, Facebook etc.)
 • Actualizarea rubricilor Întrebări Frecvente (FAQs) și utilitatea acestora pentru utilizatori (în baza numărului de vizualizări/accesări)

Subiectul referitor la impactul pandemiei COVID-19 asupra activităților de acreditare a trezit mai multe polemici și discuții aprinse în rândul membrilor. ”Un lucru important de înțeles pentru fiecare membru ILAC/IAF este că la momentul de față noi încercăm să ne adaptăm la condițiile create la nivel global de criza pandemică, mizând pe gestionarea situației în cel mai util mod pentru fiecare, și nu încercăm să modificăm cerințele standardelor internaționale” a precizat Președintele IAF, dl. Xiao JIANHUA (China). Având în vedere faptul, că pandemia rămâne în plină forță la ziua de azi, fiecare membru ILAC/IAF este nevoit să implementeze și să dispună de un mecanism clar de activitate în acest sens.

De asemenea, în cadrul ședinței Asambleei Generale IAF a fost pusă în discuție problema actualizării și menținerii bazei de date globale IAF CertSearch – proiect realizat și implementat în anul 2019, dar care cu părere de rău nu și-a îndeplinit misiunea după cum a fost intenționat. Dl.Marcus LONG (Marea Britanie), președinte al Comitetului pentru Evaluarea conformității în cadrul IAF, dar și persoana responsabilă de această bază de date, a înddemnat în repetate rânduri membrii IAF să-și consolideze capacitățile și să contribuie la finalizarea proiectului. ”Ne putem bucura de un rezultat frumos numai în cazul când baza de date va lucra 100%. În acest sens avem nevoie ca toate Organismele de Evaluare a Conformtiășii, qacreditate de ONA membre IAF, să actualizeze și să facă disponibile public pe platforma IAF CertSearch toate certificatele emise agenților economici, în vederea atingerii scopului propus înCaietul de Sarcini al IAF CertSearch” a anunțat Dl.Long. În timpul cel mai apropiat, entitățile acreditate de MOLDAC în domeniul Certificării Sistemelor de Management vor primi o informație referitor la pașii care trebuie urmați pentru a atinge obiectivul IAF.

În final, discuțiile s-au referit la Planul strategic IAF-ILAC, obiectivul primordial al căruia este fuzionarea organizațiilor internaționale IAF și ILAC într-o singură organizație. Detalii referitor la derularea procesului de fuzionare a acestora urmează a fi discutat în cadrul Ședinței Comune de Dezvoltare IAF/ILAC, care se va desfășura în format de videoconferință la 11 noiembrie 2020.

Read more...

Participare la activitățile proiectului PTB

În perioada 22-23 septembrie 2020, colaboratorii Centrului Național de Acreditare MOLDAC, împreună cu colegii din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, au participat la activitățile Proiectului ”Utilizarea sinergiilor regionale în cadrul țărilor Parteneriatului Estic în domeniul Infrastructurii Calității” - proiect susținut de PTB (Germania).

Activitățile desfășurate:

 1. Ședința Comitetului de Coordonare a Proiectului (22.09.2020) - principalul subiect abordat: ultimile actualizări în domeniul acreditării și supravegherii pieței la nivel de țară;
 2. Ședința Forumului pentru Acreditare (23.09.2020) - principalul subiect abordat: gradul de implementare a noilor cerințe ale standardului ISO/IEC 17025:2017 de către laboratoarele de încercări și etalonări acreditate de fiecare stat beneficiar a proiectului.
Read more...

Curs online pentru reprezentanții Laboratoarelor Medicale

În lunile iulie-august, pe parcursul a 8 zile, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC a furnizat un curs de instruire pentru reprezentanții Laboratoarelor Medicale din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile (SDMC) și IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” (IFP).

Cursul s-a desfășurat la distanță, incluzând mai multe etape de instruire teoretică și practică. Fiecare dintre participanți a fost supus verificării cunoștințelor prin intermediul testelor de verificare, expediate la sfârșitul fiecărei etape prin intermediul mijloacelor electronice.

Cursul a fost ținut de lectorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Laboratoarelor Medicale, cu implicarea unui lector extern - Doamna Maria ENEA (România), formator profesional biolog, Evaluator șef pentru Laboratoare medicale.

Read more...

Promovarea produselor ecologice din Republica Moldova pe piețele europene și internaționale.

La 15 iulie curent, în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a avut loc o ședință de lucru cu Secretatul de Stat dnul Mihail Machidon, directorul MOLDAC dna Eugenia Spoială și reprezentanții Organismelor de Certificare a produselor ecologice cu privire la Recunoașterea certificatelor eliberate de Organismele de certificare a produselor ecologice, acreditate de MOLDAC,  care este recunoscut la nivel european și internațional, fiind semnatar al EA BLA, ILAC MRA și IAF MLA.

În cadrul ședinței s-au discutat:

 • Cerințe specifice față de procesul de recunoaștere a Organismelor de Certificare produse ecologice de către Comisia Europeană.
 • Cerințele pentru elaborarea și evaluarea pachetului de documente, pentru depunerea solicitării de recunoaștere.
 • Cerințe pentru acreditarea Organismelor de Certificare produse ecologice care solicită recunoaștere.
 • Gradul de implementare a cerințelor europene în procesul de certificare a produselor ecologice.
 • Rolul autorităților de reglementare și suportul de Stat în procesul de recunoaștere de către Comisia Europeană.

Urmare a acestei ședințe, atît reprezentanții MADRM, MOLDAC, cît și a Organismelor de Certificare, au avut parte de un panel de discuții de importanță majoră în vederea depășirii obstacolelor și identificarea oportunităților în procesul de recunoaștere la nivel international a organismelor de certificare produse ecologice, acreditate de către MOLDAC.

Read more...

Vizita de lucru a dl Ministru Sergiu RAILEAN la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

La 13 iulie 2020  dl  Sergiu RAILEAN, Ministru al Economiei și Infrastructurii a efectuat o vizită de lucru la Centrul Național de Acreditare MOLDAC. Scopul vizitei ministrului a fost informarea d-lui Ministru cu activitatea specifică a MOLDAC, probleme întimpinate in procesul acreditarii in contextul crizei pandemice.

Directorul MOLDAC, dna Eugenia Spoială a comunicat ca principala realizare a MOLDAC este obținerea statutului de semnatar al Acordurilor de Recunoaștere cu Organizațiile Internaționale si Europene pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformității.

In cadrul ședinței au fost comunicate următoarele:

 • punctele forte pe care MOLDAC le-a dobândit in urma obținerii recunoașterii la nivel European și Internațional dar si pe parcursul a 16 ani de activitate,
 • probleme si provocări care vizează întreg sistemul de evaluare a conformității și acreditare,
 • rolul autorităților de reglementare în stabilirea cerințelor referitoare la evaluarea conformității pentru produsele din domeniul reglementat cât şi a cerințelor specifice pentru recunoașterea organismelor de evaluare a conformității,
 • dezvoltarea domeniilor și subdomeniilor noi de acreditare solicitate de economia națională.

MOLDAC apreciază susținerea Ministerului Economiei și Infrastructurii a MOLDAC in rezultatele obținute continuu de echipa MOLDAC pentru promovarea produselor autohtone pe piețele externe.

Read more...

ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2020

În fiecare an, la 9 iunie este sărbătorită Ziua Mondială a Acreditării. Fiecare Organism de Acreditare din lume, fiecare angajat al acestuia, dar și fiecare reprezentant al părților interesate din domeniu cunoaște rolul și aportul pe care acreditarea îl are în oferirea unei vieți mai sigure pentru fiecare. Primul eveniment organizat în acest sens a fost în 2008. De mai mult de 10 ani, acest eveniment servește drept instrument pentru promovarea valorii acreditării de către organismele de acreditare, organismele de standardizare, dar și organismele de evaluare a conformității.

În acest an, evenimentele consacrate acestei sărbători poartă genericul ”Creșterea Încrederii în Siguranța Produselor Alimentare”. Pentru consumatorii din întreaga lume, accesul la produse alimentare sigure este o cerință esențială în vederea menținerii sănătății generale. Termenul siguranța alimentului descrie toate practicile care sunt utilizate pentru a păstra produsele alimentare sigure, ceea ce impune ca toți actorii din acest lanț, începând cu fermierii/producătorii și finisând cu furnizorii, să fie conștienți de necesitatea respectării cerințelor stabilite în standardele și regulamentele utilizate.

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în calitatea sa de Organism Național Unic de Acreditare, fiind recunoscut la nivel European și Internațional prin prisma semnării Acordurilor de Recunoaștere EA-BLA (cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare), ILAC MRA (cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor) și IAF MLA (cu Forumul Internațional pentru Acreditare), în fiecare an organizează activități tematice, la care invită  toate părțile interesate, pentru a spori conștientizarea fiecăreia în importanța acreditării pentru viața de zi cu zi.

Scopul IAF MLA și ILAC MRA este de a asigura consumatorilor finali încrederea în datele și certificatele de atestare a competenței tehnice și imparțialității activităților organismelor de evaluare a conformității (în continuare OEC). Acreditarea acordată de către organismele de acreditare, care sunt semnatari ai IAF MLA și ILAC MRA, este recunoscută pretutindeni, în baza  abordărilor univoce de acreditare recunoscute, prin reducerea costurilor și adăugarea valorii industriei și consumatorilor. Rezultatele încercărilor, inspecțiilor, certificărilor sistemelor de management, produselor, persoanelor, validării/verificării și alte activități similare, a organismelor de evaluare a conformității, servesc drept temei de încredere în cazul comerțului global.

În cadrul Consiliului de Acreditare – organ consultativ al MOLDAC, participă reprezentanți ai părților interesate, inclusiv și reprezentanți a autorității cu funcții de reglementare în domeniul produselor alimentare - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În Republica Moldova, autoritatea administrativă cu activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor este Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA). ANSA monitorizează activitatea a 4 Laboratoare de Încercări (LÎ) și a 2 Organisme de Certificare (OCpr), acreditate de MOLDAC, și anume:

 • Laboratorul Central Fitosanitar – LÎ
 • Laboratorul Central de Testare a băuturilor Alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate – LÎ/OCpr
 • Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de uz Fitoasanitar și a Fertilizanților – LÎ/OCpr
 • Centrul Republican de Diagnostică Veterinară – LÎ

Pe lângă organismele menționate, în Republica Moldova sunt și alte Laboratoare de încercări și Organisme de Certificare acreditate în acest domeniu, atît de stat, cît și private, aportul lor pentru sprijinul siguranței produselor alimentare fiind de o deosebită importanță pentru fiecare cetățean, cum ar fi:

 • Laboratoare de Încercări: 6- de stat și 14– private.
 • Organisme de Certificare produse: 2 de stat (CEEP; CMAC) și 5 private (Conservstandard; ICC; Certificat Eco; Control Union Dnjestr; Bio Cert Tradițional), dintre care 3, prestează servicii de certificare în domeniul produselor agroalimentare ecologice.

Astfel, MOLDAC, în domeniul Produselor Alimentare, a acordat acreditarea la 32% dintre Laboratoarele de Încercări și 47% de Organisme de Certificare Produse din numărul total de OEC acreditate.

MOLDAC  tinde să fie la curent cu abordările la nivel european în ceea ce privește acreditarea OEC în acest domeniu prin participarea personalului MOLDAC la grupul de lucru al Cooperării Europene pentru Acreditare EACC WG Food – Siguranța alimentelor. De asemenea, reprezentanții MOLDAC participă bienal la ședințele comitetelor tehnice privind Acreditarea Laboratoarelor (EA LC) și Acreditarea Organismelor de Certificare (EA CC), la care de asemenea participă și reprezentanți ai autorităților în domeniul siguranței alimentare.

Produsele alimentare sigure sunt esențiale pentru siguranța nutrițională, dezvoltarea umanității, economia transfrontalieră și comerțul internațional, comerțul global al produselor alimentare devenind foarte complex și interconectat în ultima perioadă. Acreditarea este instrumentul menit pentru sporirea încrederii în calitatea produselor consumate, fiind utilizat atât de autoritățile de reglementare, cât și de consumatori. Fiind unul dintre factorii care susțin atingerea Scopurilor Dezvoltării Sustenabile ce țin de siguranța alimentelor, acreditarea își are aportul primordial în:

 • Micșorarea nivelului sărăciei
 • Micșorarea foamei la nivel global
 • Dezvoltarea sănătății și siguranței
 • Salubrizarea și menținerea apelor curate
 • Locuri de muncă decente și creșterea economică
 • Dezvoltarea Industriei, Inovațiilor și Infrastructurii
 • Dezvoltarea sustenabilă a orașelor și Comunităților

Din 365 de zile din an, doar una este dedicată sărbătoririi rezultatelor pe care fiecare le obține zilnic în acest domeniu. Să sărbătorim această zi, Ziua Acreditării, prin rezultate mai bune, dedicație și lucru în echipă la nivel global!

Broșura Zilei Mondiale a Acreditării 2020

Declarația Comună a Președinților IAF și ILAC

Read more...

ZIUA EUROPEI 2020: ÎMPREUNĂ MAI PUTERNICI, SUNTEM SOLIDARI PENTRU SĂNĂTATE!

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, împreună cu Ambasadele Statelor Membre UE acreditate în Republica Moldova și Ambasadele țărilor Parteneriatului Estic, organizează pe parcursul lunii mai o serie de evenimente educaționale, culturale și interactive, cu prilejul Zilei Europei. În premieră, Ziua Europei este marcată în Republica Moldova timp de o lună la TV, Radio, online.

Anul acesta, Ziua Europei va avea loc online, cu o agendă plină de activități creative pentru publicul din Republica Moldova. Prin această inițiativă, Uniunea Europeană rămâne aproape de cetățenii acestei țări, aducând-le acasă o serie de evenimente online care să marcheze valorile europene, în pofida acestei perioade pline de provocări.

Programul va include evenimente online pentru fiecare, inclusiv activități educaționale pentru copii, tineri și alte categorii de public, care își propun să informeze despre cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, precum și să ofere posibilitatea moldovenilor de a se bucura de diverse evenimente creative de-a lungul lunii mai.

Agenda evenimentelor dedicată Zilei Europei demarează în data de 5 mai la TV și Radio, urmată de o serie de evenimente culturale și educaționale în mediul online.

În data de 9 mai, când Uniunea Europeană marchează 70 de ani de la Declarația Schuman, am pregătit pentru public un concert unic, susținut de Moldovan National Youth Orchestra și La La Play Voices, cu participarea a 200 de muzicieni din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Tradiționalul Festival de Film și Cultură Europeană este nelipsit și în acest an și va avea loc la TV și online, în perioada 10 – 17 Mai. În cadrul Festivalului publicul Republicii Moldova va avea acces la filme artistice și documentare de valoare unică, precum și concerte susținute de cântăreți renumiți din întreaga Europă.

„Ziua Europei marchează valorile care au stat la bazele formării Uniunii Europene și care, timp de 70 de ani de la Declarația Schuman, au guvernat, prin solidarizare și unitate, Statele Membre. Aceste valori ne permit să trăim împreună, să devenim și mai puternici și mai uniți, contrar diferențelor de limbă, cultură, religie și obiceiuri. Solidaritatea este pilonul pe care se bazează funcționarea Uniunii Europene, fiind aplicată în mod special și în relația cu Republica Moldova. Pandemia de Coronavirus cred că a demonstrat mai mult ca niciodată că doar prin solidarizare, putem să facem față oricărei provocări și să devenim și mai puternici.”, declară Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

La 70 de ani de la semnarea Declarației Schuman, Europa inspiră, mai mult ca niciodată,  să fim solidari responsabili și inovatori.

 #Stațiacasă și fiți parte a acestor evenimente creative organizate cu prilejul Zilei Europei. Agenda activităților poate fi găsită pe www.eu4moldova.md.

#ZiuaEuropei #ÎmpreunăMaiPuternici #SolidariPentruSanatate #70Ani Declarația Schuman

 Pentru informații adiționale, vă rugăm să contactați proiectul „Vizibilitatea și asistența UE în Republica Moldova 2020”:

Svetlana Japalău

 svetlana.japalau@particip.com

 tel. +373-69181004

Margarita Ursu

 margarita.ursu@particip.com

 tel. +373-69970301

 

Fotografie de copertă Facebook Ziua Europei_ro
Read more...