Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 15-16 septembrie curent, s-a desfășurat un curs de instruire pentru reprezentanții Laboratoarelor de Încercări atestate, cu genericul: ”Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05 ediția 2021. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern”.
Cursul s-a axat primordial pe prezentarea noilor formulare aferente procesului de atestare a laboratoarelor de încercări, care au intrat în vigoare începând cu data de 10.09.2021.
Toate documentele aferente procesului de atestare pot fi descărcate aici.

Read more...

Participare în cadrul ședinței extraordinare a Asambleei Generale EA

La 10 septembrie curent, a avut loc cea de-a doua ședință extraordinară a Asambleei Generale EA, în cadrul căreia au participat mai mult de 60 de reprezentanți ai Organismelor de Acreditare Membre EA.

Scopul întrunirii a fost discutarea proiectelor finale ale următoarelor documente:

  • Articole de Asociere EA;
  • Reguli de Procedură EA-1/17 A:2021.

Proiectele finale ale documentelor menționate mai sus urmează să fie prezentate Notarului autorizat, în vederea legalizării și punerii în aplicare a acestora începând cu 1 ianuarie 2022.

Totodată, în cadrul ședinței au fost abordate subiecte precum:

  • fuzionarea organizațiilor internaționale pentru acreditare ILAC/IAF - procesul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2023;
  • Baza de Date IAF CertSearch - reieșind din dificultățile întâlnite în procesul de implementare, grupul de lucru responsabil de implementarea acesteia urmează să identifice soluții pentru remedierea situației.

Deciziile finale aferente subiectelor prezentate mai sus, urmează să fie discutate în cadrul ședinței Asambleei Generale EA, planificată pentru 24-25 noiembrie 2021.

Read more...

Participare în cadrul ședinței Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA

În perioada 7-8 septembrie curent, un reprezentant al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC a participat șa cea de-a 26-a ședință a Comitetului pentru Armonizare Orizontală al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA HHC).

Cele mai importante subiecte discutate în cadrul ședinței respective s-au axat pe:

  • evaluările la distanță și gestionarea procesului în timpul pandemiei COVID-19;
  • utilizarea Mărcii EA MLA - oportunități și beneficii pentru Organismele de Evaluare a Conformității Acreditate;
  • schemele de evaluare a conformității - necesitatea implementării noilor scheme, urmare a creșterii necesității pieței;
  • evaluare organismelor notificate - probeleme identificate în rândul Organismelor de Acreditare.
Read more...

Sesiunea de toamnă a Comitetelor EA, ILAC, IAF

Tradițional, reprezentanții Organismelor de Acreditare se întrunesc de două ori pe an, în cadrul unor ședințe specifice, pentru discuta și a decide asupra unor probleme de interes comun.

Subiectele de importanță majoră pentru părțile interesate sunt publicate în mod regulat prin intermediul paginii web MOLDAC www.acreditare.md, dar și prin intermediul paginilor oficiale deținute pe rețele de socializare (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Fiți cu ochii pe noi, pentru a nu pierde informații utile!

Read more...

Participarea la evaluare a expertului extern

În perioada 02-05.08.2021, în cadrul evaluării Organismului de Certificare produse al Institutului Național de Metrologie (INM), și pentru prima dată, în cadrul evaluării Laboratoarelor de Verificări Metrologice din cadrul SRL ,,Metron Lab”, SRL ,,ProgresLab”, SRL ,,Tehlab Service”, MOLDAC a fost implicat și un expert tehnic din domeniul metrologie legală.

Participarea Dumnealui în echipele de evaluare MOLDAC a adus un aport substanțial pentru buna desfășurare a evaluărilor, avînd în vedere activarea sa în calitate de șef al Departamentului științific de producere a măsurării masei din cadrul Întreprinderii de Stat ,,UCRMETRTEST-STANDART”, Kiev (Ucraina) mai mult de 15 ani.

Read more...

Activități în cadrul Centrului de Instruire

În perioada 19-21 iulie 2021, s-a desfășurat un curs de instruire pentru reprezentanții Laboratoarelor de Încercări acreditate conform cerințelor standardului de referință ISO/IEC 17025:2018.

Cursul s-a axat atât pe prezentarea teoretică a cerințelor standardului ISO/IEC 17025, cât și pe efectuarea activităților practice aferente auditurilor interne.

Read more...

Activități în cadrul EASC

La 14 iulie curent, înregim online, s-a desfășurat cea de-a 59-a ședință a Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC), în cadrul căreia a participat Directorul MOLDAC, alături de Secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Doamna Lilia Palii, și Directorul Institutului de Standardizare din Moldova, Domnul Valentin Guznac.

În cadrul ședinței au fost discutate un șir de subiecte de importanță majoră pentru statele-membre, inclusiv aspecte ce țin de cooperarea ulterioară la nivelul Comitetului European de Standardizare (CEN), a Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) și a Organizației Internaționale de Standardizare (ISO).

Read more...

Ședința grupului de lucru EA LC WG Health&Care

La 30 iunie -1 iulie curent, s-a desfășurat ședința Grupului de Lucru EA LC WG Health&Care, în cadrul căreia a participat un reprezentant MOLDAC.
Subiectele discutate în cadrul ședinței respective s-au axat primordial pe impactul pandemiei COVID-19 și experiența membrilor EA. De asemenea, au fost discutate modificările operate în standardul de referință pentru Laboratoarele Medicale (ISO 15189) care urmează a fi revizuit până în anul 2022.
Read more...