Cariera

Responsabilități funcționale:
1. Înregistrare documente expediate/primite.
2. Organizare primire vizitatori și oaspeți conform regulilor de protocol.
3. Ținerea sub control a documentelor de secretariat referitoare la activitatea MOLDAC conform procedurii în vigoare.
4. Menținerea corespondenței cu OEC acreditate.
5. Monitorizarea respectării termenilor de către responsabilii desemnați pentru întocmirea și transmiterea răspunsurilor.