Centrul de Instruire

Doritorii de a participa la instruiri se pot înregistra prin e-mail acreditare@moldac.gov.md sau la numărul de fax 022210316.

Centrul de Instruire

Laboratoare de încercari

Prezentarea cerinţelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa….

Laboratoare de încercari atestate

Prezentarea cerinţelor generale pentru laboratoarele de încercări atestate
conform DG – 05….

Laboratoare de etalonări

Prezentarea cerinţelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinţe generale….

Laboratoare medicale

Prezentarea cerinţelor standardului SM EN ISO 15189:2013…

Laboratoare de verificări metrologice

Prezentarea cerinţelor standardului SM SR EN ISO/IEC 17020:2013 „Evaluarea
conformităţii…

Organisme de certificare produse

Prezentarea cerinţelor standardului SM SR EN ISO/IEC 17065:2013 „Evaluarea…

Organisme de certificare sisteme de management al calităţii

Prezentarea cerinţelor standardului ISO/IEC 17021-1:2015 „Evaluarea conformităţii…

Organisme de certificare sisteme de management al siguranţei alimentelor

Prezentarea cerinţelor standardelor ISO/IEC 17021-1:2015 „Evaluarea conformităţii…

Organisme de inspecţie

Prezentarea cerinţelor standardului SM SR EN ISO/IEC 17020:2013 „Evaluarea
conformităţii…