Secretii faringiene/secretii nazale/urina/secretii vaginale si uretrale/materii fecale/culturi microbiene
Nr.
Denumirea OEC Conducator
Date de contact
Certificat Acreditare
Anexa
Statut
Remarcă
1
LM „MedExpert” al SC „Imunotehnomed”
Gabriela Bordian
MD 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 42
tel.: 022 81-11-86

fax.: 022 73-87-20

e-mail: gabriela.bordian@medexpert.md
Activ
7

LM din cadrul „Alfa Diagnostica” SRL

Gaina Rodica

MD-2021, mun. Chișinău, str. Mt. Gurie Grosu 17

Gaina Rodica, responsabil SM

tel: 078815588

Casapu Maria, șef de laborator

tel: 060253817

e-mail: info@alfalab.md
Activ