Organisme de inspecție în domeniul metrologiei legale
Nr.
Denumirea OEC Conducator
Date de contact
Certificat Acreditare
Anexa
Statut
Remarcă
1
LVM (Organism de Inspecție tip A) al „AQUATEH” SRL
Sîrbuleț Constantin
MD-2012, mun. Chişinău str. Vasile Alecsandri, 84
tel/fax: (022) 22-17-49

e-mail: lvmaquateh@gmail.com
Activ
2
OI/ML (Organism de Inspecție tip A) ,,Tehlab Service” SRL
Valentin ROȘCA
MD-2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10
tel/fax: (022) 50-83-71

e-mail: office@tehlabservice.md
Suspendat partial

Suspendare parțială, la solicitarea OEC pentru verificările metrologice efectuate în locația Î.S. “Moldelectrica” (MD-2044, mun. Chişinău, str. Ciocana, 8) până la 19.07.2024

Decizia MOLDAC din 19.07.2023

Se interzice LVM eliberarea Buletinelor de Verificare Metrologică pe perioada suspendării.
3
LVM (Organism de Inspecție tip A) al „Alex Sistem” SRL
Cioclea Tatiana
MD-2005, mun. Chişinău str. Ion Pruncul, 4/1
tel/fax.: (022) 24-44-96

e-mail: office@alexsistem.md
Activ
4
LVM (Organism de Inspecție tip A) ,,Metronlab” SRL
Andronache Grigore
MD-2045 , mun. Chişinău str. Calea Ieşilor, 10g
tel.: (022) 50-83-34
fax: (022) 50-83-35

e-mail: office@metronlab.md
Activ
5
OI/ML (Organism de Inspecție tip A) “Metroaparat-Service” SRL
Severin Natalia
MD-5400, or. Rezina, str. Sciusev 10,of.5
tel. 068-22-77-16

ghpalaga.mas@mail.ru
Activ
6
OI (tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
Irina Musalimov
MD-2064, mun. Chișinău, str. Eugen Coca, 28
Tel./fax.: 022 75 04 60

office@cmac.md
Suspendat partial

Suspendare parțială, la solicitarea OEC pentru pct. 3.2 din anexa nr.1 - Densimetre și alcoolmetre digitale (Verificări metrologice efectuate în localuri permanente); pct. 3.1 din anexa nr.1- Densimetre și alcoolmetre digitale (Verificări metrologice efectuate la clientul OI) până la data de 13.01.2024

Decizia MOLDAC din 13.01.2023

Se interzice OI eliberarea Certificatelor de inspecție cu referire la acreditare pe perioada suspendării
LVM (Organism de Inspecție tip A) al ÎS „INGEOCAD”
Olga Miron
MD-2004, mun. Chișinău, Str. Lazo, 48
tel/fax: 022 47-07-91

metroingeo@mail.ru
LVM – 011
Retras

Data retragerii 17.05.2023
7
LVM (Organism de Inspecție tip A) din cadrul SRL “A.I.F ETALON”
Leonid Ciuvachin
MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Tudor Vladimirescu, 62/1
tel/fax: (022) 74-12-64

aifetalon@gmail.com
Activ
8

LVM (Organism de Inspecție tip A) al SRL „PROGRESLAB”
Roman Vulpe

MD-2028, mun. Chișinău, str. Schinoasa,29
tel/fax: 022 02-37-33 info.progreslab@gmail.com
Activ
9

OI (tip A) din cadrul SRL ,,ETALONLAB”

Anatolii Gladciuc

MD-2069, mun.Chișinău, str.Ion Neculce, 5

Tel. 0/22/ 80-32-06

Mob.: 069690137

Email: office@etalonlab.md
Activ
10

OI/ML (Organism de Inspecție tip A) al SRL „Testare Contor”

Alexandr TRANDAFIL

MD-4839, mun. Chișinău, s. Stăuceni, str. Mihail Frunze, nr. 50

Adresa locaţiei: MD-2044, mun. Chișinău, str. Ginta Latină, nr. 12/16

tel/fax: 022 90-33-09; 079642579

e-mail: testarecontor@gmail.com
Activ