OI (tip A) în domeniul controlului nedistructiv din cadrul SRL „Centrul pentru Testare Nondistructivă”