Registre - LÎ al SA„Cariera de granit şi pietriş din Soroca”