Laboratorul de Încercări din cadrul S.R.L. ”CERTIFICARE”