LÎ din cadrul SA Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa”