Registre - Laboratorul ape uzate SA„Apa– Canal Chişinău”