Laboratorul ape uzate agenţi economici al SA „Apă–Canal Chişinău”