Centrul de încercări al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în construcţii „Incercom” ÎS