Events

(Română) Ședința Comitetului EA pentru Laboratoare
(Română) Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
(Română) Vizita de lucru a expertului Tibor CZOCHER
(Română) Ședința Comitetului pentru Certificare (EA CC)
(Română) Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA CI)
(Română) Reuniunea regională a țărilor membre ale Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA)
(Română) Ședința grupului de lucru la nivel ILAC/IAF a experților în domeniul comunicării
(Română) Instruire în domeniul aplicării noii Legi privind accesul la informațiile de interes public
Ședința Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC (EA Horizontal Harmonization Committee)
(Română) Tratative privind implementarea CAF (Cadrul Comun de Evaluare) în cadrul MOLDAC
(Română) Activități desfășurate cu sprijinul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
(Română) Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
(Română) Tema Instruire pentru evaluatorii șefi, evaluatorii tehnici și experții tehnici MOLDAC privind managementul riscului in Laboratoarele Medicale
(Română) Curs de instruire – cerințele standardului internațional ISO/IEC 17024 “Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organisme care efectuează certificări ale persoanelor”
(Română) Webinar dedicat Blockchain (EBSI)
(Română) Conferință Internațională dedicată Digitalizării Certificatelor de Etalonare
(Română) Instruire la cerințele Standardului ISO 37001, Sisteme de Management Anti-Mita
(Română) Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
(Română) Lansarea oficială a concursurilor „Marca Comercială a Anului” și „Premiul Pentru Realizări în Domeniul Calităţii Produselor și Serviciilor”
(Română) Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.