Evenimente

(Română) Ședința grupului de lucru a experților în comunicare la nivel IAF/ILAC
(Română) Certificarea Securității Ciberneti
(Română) Importanța certificării produselor ecologice
(Română) Ședința grupului de lucru IAF CertSearch – bază de date globală unde vor fi stocate informații despre certificările sistemelor de management acreditate
(Română) Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)
(Română) Prima ședință a membrilor Rețelei Comunicatorilor (EA Communication Network)
(Română) Acreditarea Laboratorului de Încercări din cadrul “TOPCONSTRUCT BNN” SRL
(Română) Ședința Comitetului EA pentru Laboratoare
(Română) Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
(Română) Vizita de lucru a expertului Tibor CZOCHER
(Română) Ședința Comitetului pentru Certificare (EA CC)
(Română) Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA CI)
(Română) Reuniunea regională a țărilor membre ale Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA)
(Română) Ședința grupului de lucru la nivel ILAC/IAF a experților în domeniul comunicării
(Română) Instruire în domeniul aplicării noii Legi privind accesul la informațiile de interes public
Ședința Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC (EA Horizontal Harmonization Committee)
(Română) Tratative privind implementarea CAF (Cadrul Comun de Evaluare) în cadrul MOLDAC
(Română) Activități desfășurate cu sprijinul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
(Română) Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
(Română) Tema Instruire pentru evaluatorii șefi, evaluatorii tehnici și experții tehnici MOLDAC privind managementul riscului in Laboratoarele Medicale