(Română) Ședința Comitetului pentru Certificare (EA CC)