Organisme de inspecţie
Nr.
Denumirea OEC Conducator
Date de contact
Certificat Acreditare
Anexa
Statut
Remarcă
2
OI (tip A) din cadrul IP „Centrul de tehnologii informaționale în finanțe”
Vladimir Perjan
MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Tel./fax.: 022 40 02 53

cancelaria@ctif.gov.md
Activ
3
OI (tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
Corina TONU
MD-2064, mun. Chișinău, str. Eugen Coca, 28
Tel./fax.: 022 75 04 60

metrologie@cmac.md
Suspendat partial

Suspendare la solicitarea OI

Dispozitive ultrasonografice diagnostice și cu efect doppler

(Verificări periodice efectuate la client) din Anexa 4 pînă la 02.11.2021

Decizia MOLDAC din 03.11.2020

Suspendat partial pentru (Dispozitivelor de fizioterapie, Verificări periodice efectuate în localuri permanente) și la client, Anexa nr. 4 pînă la 29.07.2022

Decizia MOLDAC din 29.07.2021

Suspendare parțială la solicitarea OI, Pentru pct. 4.1 Aparate pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor din Anexa nr.1 pînă la 20.08.2022

Decizia MOLDAC din 20.08.2021

Se interzice OI eliberarea Certificatelor de inspecții cu referire la acreditare pe perioada suspendării pentru activitățile suspendate
4
OI (tip A) din cadrul SRL ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
Angela Postolache

MD 2001, mun.Chişinău, str. Melestiu, 22A
Adresa locației/ sediului central:
MD 2001, mun.Chişinău str. Melestiu, 22A
Tel./fax.: 022 20-81-51

office@ctsic.md
Activ
5
OI (tip A) în domeniul controlului nedistructiv din cadrul SRL „Centrul pentru Testare Nondistructivă”
Petru Maev
MD-2001, mun. Chişinău str. Alexandru cel Bun, 7, of.414
Tel./fax.: 060562116

CPTN-MD@yandex.com
OI-010
Suspendat
Suspendare la solicitarea OI pentru întreg domeniu pînă la 29.01.2022 Decizia MOLDAC din 29.01.2021
Se interzice OI eliberarea Certificatelor de inspecții cu referire la acreditare pe perioada suspendării
6
OI (tip B) în domeniul securității industriale din cadrul SRL „Moldovatransgaz”
Dragomir Brînză
MD-2044, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155
Tel./fax.: 022 300 431

office.chisinau@moldovatransgaz.md
OI-011
Suspendat
Suspendare la solicitarea OI pentru întreg domeniu din Anexa 1 pînă la 23.12.2021.
Se interzice OI eliberarea Certificatelor de inspecții cu referire la acreditare pe perioada suspendării
7
OI (tip A) din cadrul SRL ,,MEIN MED”
Sarivan Iulia
mun. Chișinău, str. Lisabona, 2/2
Tel./fax.: 022 800-501

office.mein.med@gmail.com
Activ
8
OI (tip A) din cadrul SRL ,,INSPECT TEST”
Ivan Molceanovschii
MD-2069, mun.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
Tel./fax.: 022 508-373

office@inspecttest.md
Suspendat partial

Suspendare la solicitarea OI pentru întreg domeniu din Anexa 1 pînă la 24.08.2022

Decizia MOLDAC din 25.08.2021

Se interzice OI eliberarea Certificatelor de inspecție cu referire la acreditare pe perioada suspendării
9
OI (tip A) din cadrul SRL ,,TEST LIFT” Alexandru Croitoru

Adresa juridică/sediul central: MD-2075, mun.Chișinău

Bd. Mircea cel Bătrân, 39, ap.291

Tel: 069136202

e-mail: testlift.srl@gmail.com
Activ
10

OI (tip A) din cadrul SRL ,,ETALONLAB”

Anatolii Gladciuc

Adresa juridică/sediul central: MD-2069, mun.Chișinău, str.Ion Neculce, 5

Tel. 0/22/ 80-32-06

Mob.: 069690137

Email: office@etalonlab.md
Activ