(Română) Ziua Mondială a Acreditării 2023

(Română) Ziua Mondială a Acreditării 2023

Prin decizia comună a Asambleei Generale IAF/ILAC, ziua de 9 iunie este declarată Ziua Mondială a Acreditării. Genericul din acest an fiind:  Acreditarea – Susținerea viitorului comerțului global.

Totodată, în acest an, MOLDAC sărbătorește 20 de ani de activitate ca Organism Național de Acreditare independent al Republicii Moldova.

Cu această ocazie, MOLDAC a organizat o Conferință dedicată zilei Mondiale a Acreditării și activităților de evaluare a conformității.

La eveniment au participat reprezentanți ai diferitor sfere economice, beneficiari direcți și indirecți ai acreditării, care și-au impărtășit atât experiența, realizările din domeniu de activitate, cât și problemele, provocările și lacunele cu care se confrunta zi de zi.

Printre cele mai mari provocări și lacune accentuate de către participanți au fost:

  • transpunerea insuficientă în legislația naționala a reglementărilor Europene, ceea ce duce la imposibilitatea sau limitarea accesului pe piata Europeana a produselor, (ex. produsele ecologice);
  • lipsa unor Organisme de Certificare Acreditate, care ar certifica anumite produse specifice, conform legislației Europene (ex. contoare electrice);
  • lipsa unor laboratoare de încercări cu domeniul vast de acreditare, care ar acoperi tot spectrul necesar evaluarii conformității produselor utilizând metode EN/ISO, (ex. mierea, produse de origine animala, etc.).

Concomitent, participanții la eveniment au accentuat care sunt beneficiile acreditarii: OEC odată acreditat, recunoscut oriunde în lume, deoarece MOLDAC este semnatar al Acordurilor de Recunoastere Multilaterala EA-MLA, ILAC-MRA și IAF-MLA.  Astfel, produsele care sunt supuse testărilor în laboratoare de încercări acreditate de MOLDAC, la export sunt însoțite de Rapoarte de Incercari si/sau Declarații de Conformitate, evitându-se astfel dubla testare, ceea ce duce la diminuarea costurilor și eliminarea barierelor din calea comerțului.

MOLDAC adreseaza sincere mulțumiri tuturor celor care activeaza în domeniul acreditării, în domeniul evaluării conformității, pentru contribuție si aport deosebit la dezvoltarea acestui sector de mare importanță economico-socială al Republicii Moldova

Share this post