ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2020

ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2020

În fiecare an, la 9 iunie este sărbătorită Ziua Mondială a Acreditării. Fiecare Organism de Acreditare din lume, fiecare angajat al acestuia, dar și fiecare reprezentant al părților interesate din domeniu cunoaște rolul și aportul pe care acreditarea îl are în oferirea unei vieți mai sigure pentru fiecare. Primul eveniment organizat în acest sens a fost în 2008. De mai mult de 10 ani, acest eveniment servește drept instrument pentru promovarea valorii acreditării de către organismele de acreditare, organismele de standardizare, dar și organismele de evaluare a conformității.

În acest an, evenimentele consacrate acestei sărbători poartă genericul ”Creșterea Încrederii în Siguranța Produselor Alimentare”. Pentru consumatorii din întreaga lume, accesul la produse alimentare sigure este o cerință esențială în vederea menținerii sănătății generale. Termenul siguranța alimentului descrie toate practicile care sunt utilizate pentru a păstra produsele alimentare sigure, ceea ce impune ca toți actorii din acest lanț, începând cu fermierii/producătorii și finisând cu furnizorii, să fie conștienți de necesitatea respectării cerințelor stabilite în standardele și regulamentele utilizate.

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în calitatea sa de Organism Național Unic de Acreditare, fiind recunoscut la nivel European și Internațional prin prisma semnării Acordurilor de Recunoaștere EA-BLA (cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare), ILAC MRA (cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor) și IAF MLA (cu Forumul Internațional pentru Acreditare), în fiecare an organizează activități tematice, la care invită  toate părțile interesate, pentru a spori conștientizarea fiecăreia în importanța acreditării pentru viața de zi cu zi.

Scopul IAF MLA și ILAC MRA este de a asigura consumatorilor finali încrederea în datele și certificatele de atestare a competenței tehnice și imparțialității activităților organismelor de evaluare a conformității (în continuare OEC). Acreditarea acordată de către organismele de acreditare, care sunt semnatari ai IAF MLA și ILAC MRA, este recunoscută pretutindeni, în baza  abordărilor univoce de acreditare recunoscute, prin reducerea costurilor și adăugarea valorii industriei și consumatorilor. Rezultatele încercărilor, inspecțiilor, certificărilor sistemelor de management, produselor, persoanelor, validării/verificării și alte activități similare, a organismelor de evaluare a conformității, servesc drept temei de încredere în cazul comerțului global.

În cadrul Consiliului de Acreditare – organ consultativ al MOLDAC, participă reprezentanți ai părților interesate, inclusiv și reprezentanți a autorității cu funcții de reglementare în domeniul produselor alimentare – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În Republica Moldova, autoritatea administrativă cu activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor este Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA). ANSA monitorizează activitatea a 4 Laboratoare de Încercări (LÎ) și a 2 Organisme de Certificare (OCpr), acreditate de MOLDAC, și anume:

 • Laboratorul Central Fitosanitar – LÎ
 • Laboratorul Central de Testare a băuturilor Alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate – LÎ/OCpr
 • Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de uz Fitoasanitar și a Fertilizanților – LÎ/OCpr
 • Centrul Republican de Diagnostică Veterinară – LÎ

Pe lângă organismele menționate, în Republica Moldova sunt și alte Laboratoare de încercări și Organisme de Certificare acreditate în acest domeniu, atît de stat, cît și private, aportul lor pentru sprijinul siguranței produselor alimentare fiind de o deosebită importanță pentru fiecare cetățean, cum ar fi:

 • Laboratoare de Încercări: 6- de stat și 14– private.
 • Organisme de Certificare produse: 2 de stat (CEEP; CMAC) și 5 private (Conservstandard; ICC; Certificat Eco; Control Union Dnjestr; Bio Cert Tradițional), dintre care 3, prestează servicii de certificare în domeniul produselor agroalimentare ecologice.

Astfel, MOLDAC, în domeniul Produselor Alimentare, a acordat acreditarea la 32% dintre Laboratoarele de Încercări și 47% de Organisme de Certificare Produse din numărul total de OEC acreditate.

MOLDAC  tinde să fie la curent cu abordările la nivel european în ceea ce privește acreditarea OEC în acest domeniu prin participarea personalului MOLDAC la grupul de lucru al Cooperării Europene pentru Acreditare EACC WG Food – Siguranța alimentelor. De asemenea, reprezentanții MOLDAC participă bienal la ședințele comitetelor tehnice privind Acreditarea Laboratoarelor (EA LC) și Acreditarea Organismelor de Certificare (EA CC), la care de asemenea participă și reprezentanți ai autorităților în domeniul siguranței alimentare.

Produsele alimentare sigure sunt esențiale pentru siguranța nutrițională, dezvoltarea umanității, economia transfrontalieră și comerțul internațional, comerțul global al produselor alimentare devenind foarte complex și interconectat în ultima perioadă. Acreditarea este instrumentul menit pentru sporirea încrederii în calitatea produselor consumate, fiind utilizat atât de autoritățile de reglementare, cât și de consumatori. Fiind unul dintre factorii care susțin atingerea Scopurilor Dezvoltării Sustenabile ce țin de siguranța alimentelor, acreditarea își are aportul primordial în:

 • Micșorarea nivelului sărăciei
 • Micșorarea foamei la nivel global
 • Dezvoltarea sănătății și siguranței
 • Salubrizarea și menținerea apelor curate
 • Locuri de muncă decente și creșterea economică
 • Dezvoltarea Industriei, Inovațiilor și Infrastructurii
 • Dezvoltarea sustenabilă a orașelor și Comunităților

Din 365 de zile din an, doar una este dedicată sărbătoririi rezultatelor pe care fiecare le obține zilnic în acest domeniu. Să sărbătorim această zi, Ziua Acreditării, prin rezultate mai bune, dedicație și lucru în echipă la nivel global!

Broșura Zilei Mondiale a Acreditării 2020

Declarația Comună a Președinților IAF și ILAC

Share this post