(Română) Ședința Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare