(Română) Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

(Română) Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 15-16 septembrie curent, s-a desfășurat un curs de instruire pentru reprezentanții Laboratoarelor de Încercări atestate, cu genericul: ”Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05 ediția 2021. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern”.
Cursul s-a axat primordial pe prezentarea noilor formulare aferente procesului de atestare a laboratoarelor de încercări, care au intrat în vigoare începând cu data de 10.09.2021.
Toate documentele aferente procesului de atestare pot fi descărcate aici.

Share this post