(Română) Ședința  Comitetului de Certificare EA (EA Certification Committee)