(Română) Curs de Instruire: cerințele Reg.(CE)765/2008 și ISO/IEC 17011:2017