(Română) Activitatea Centrului de Instruire MOLDAC