Обучение

Formarea auditorilor interni în conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 ,,Ghid pentru auditarea sistemelor de management”, pentru auditarea Sistemului de Management implementat conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Cerințele documentelor EA, ILAC aplicabile – 3 zile.
Validarea/verificarea metodelor şi estimarea incertitudinii de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor pentru încercări a materialelor de construcţie. Raportarea declarațiilor de conformitate. Regula de decizie – 2 zile.
Validarea/verificarea metodelor şi estimarea incertitudinii de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor pentru încercări chimice. Raportarea declarațiilor de conformitate. Regula de decizie – 2 zile.
Validarea/verificarea metodelor şi estimarea incertitudinii de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor pentru încercări microbiologice. Raportarea declarațiilor de conformitate. Regula de decizie – 2 zile.

Formarea auditorilor interni în conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”,  pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  EN  ISO/IEC  17025:2018  „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări” – 3 zile.

Formarea auditorilor  interni  în conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”,  pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  SR  EN  ISO/IEC  17020:2013  „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  pentru  funcţionarea  diferitelor  tipuri  de  organisme  care efectuează inspecţii” – 3 zile.

Formarea  auditorilor  interni  pentru  auditarea  Sistemului  de  Management implementat  conform  ISO/IEC 17021-1:2015  „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  pentru  organisme  care  efectuează audit  şi  certificare  ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe”, ISO/IEC TS 17021-3:2017 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectueză auditare şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3 Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii” și a documentelor EA, IAF aplicabile – 3 zile.

Formarea auditorilor  interni  în conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”,  pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  SR  EN  ISO/IEC  17020:2013  „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  pentru  funcţionarea  diferitelor  tipuri  de  organisme  care efectuează inspecţii” şi a documentelor EA, ILAC aplicabile – 3 zile.

Prezentarea  cerinţelor  generale  pentru  laboratoarele  de  încercări  atestate conform DG – 05.  Asigurarea calităţii rezultatelor încercărilor  – 1 zi.

Formarea auditorilor  interni  în conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 ,,Ghid  pentru  auditarea  sistemelor  de  management”,  pentru  auditarea Sistemului de Management  implementat conform SM EN  ISO 15189:2013„Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă” – 3 zile.

Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu SM EN  ISO  19011:2018  ,,Ghid  pentru auditarea  sistemelor  de  management”  pentru  auditarea  Sistemului  de  Management implementat  conform  SM  SR  EN  ISO/IEC  17065:2013  „Evaluarea  conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii”, a documentelor EA, IAF aplicabile, precum și a altor standarde de referință aplicabile – 3 zile.

Formarea auditorilor interni pentru auditarea Sistemului de Management implementat conform  ISO/IEC 17021-1:2015  „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  pentru  organisme  care  efectuează audit  şi  certificare  ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe”, “ISO/TS  22003:2013  „Sisteme  de  management  al  siguranţei  alimentelor.  Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor” și a documentelor EA, IAF aplicabile – 3 zile.