Organismul de Certificare Sisteme de Management al Siguranței Alimentului SRL „INTERTEHTEST”