OI (tip B) în domeniul controlului nedistructiv din cadrul SRL „Moldovatransgaz”