Laboratorul Controlul Factorilor de Risc al Confederației Naționale a Sindicatelor din RM