Implementarea noii versiuni a standardului de referință pentru Organismele de Acreditare ISO/IEC 17011:2017

Implementarea noii versiuni a standardului de referință pentru Organismele de Acreditare ISO/IEC 17011:2017

La 17 octombrie curent, în cadrul Centrului Național de Acreditare MOLDAC, a avut loc o Masă rotundă, organizată în cadrul activităților proiectului implementat și desfășurat de Physikallisch-Techische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (PTB). Moderatorul acestei ședințe a fost domnul Thomas FACKLAM – consultant în cadrul Organismului de Acreditare din Germania (DAkkS), ex-Președinte al EA și IAF.

Discuțiile s-au axat pe gradul de implementare a noii versiuni a standardului de referință pentru Organismele de Acreditare ISO/IEC 17011:2017. Fiecare dintre participanții la masa rotundă respectivă, și anume reprezentanți din Polonia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Ucraina, au prezentat situația “la zi” din cadrul Organismelor de Acreditare pe care le reprezintă, generând astfel un schimb de experiență privind provocările întâmpinate la fiecare etapă de implementare a ISO/IEC 17011:2017.

Urmare a acestei activități, atât colaboratorii MOLDAC, cât și reprezentanții Organismelor de Acreditare prezente, au avut parte de un panel de discuții de importanță majoră în vederea determinării obstacolelor întâmpinate de alte ONA, precum și a oportunităților furnizate de noua versiune a standardului ISO/IEC 17011:2017, în vederea îmbunătățirii sistemului de management existent.

Share this post