OI (tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”