LÎ produse agroalimentareal ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”