Activități în cadrul Proiectului dezvoltat și implementat de PTB

Activități în cadrul Proiectului dezvoltat și implementat de PTB

În perioada 23-25 octombrie 2019, în cadrul proiectului Physikallisch-Techische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (PTB), un reprezentant al Centrului Național de Acreditare MOLDAC a participat la un curs de instruire cu tematica “Aplicarea standardului ISO/IEC 17025 pentru evaluarea laboratoarelor în domeniul produse/ Organisme Modificate Genetic“.

Lucrările cursului respectiv s-au desfășurat în cadrul Universității Agrare de Stat din Grodno (Republica Belarus), la care au participat reprezentanți Organismelor de Acreditare din Armenia, Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia și Moldova; de asemenea, în cadrul cursului a fost prezentat Laboratorul de Cercetări Științifice “DNA Technologies” – a cărui direcții principale de cercetare sunt:

  • determinarea paternității (sp. umană);
  • determinarea genelor, responsabile de boli transmisibile la animalele domestice și de fermă;
  • determinarea genelor, responsabile de caractere de interes;
  • determinarea infecțiilor virale și bacteriene la animalele domestice și de fermă;
  • Screening și determinarea ingredientelor modificate genetic în produsele alimentare și nutrețuri;
  • derminarea prezenței mico-toxinelor, antibioticelor și hormonilor de creștere în produsele alimentare, nutrețuri și adausurilor alimentare.

Share this post