print
Evaluarea la nivel de omologi a Centrului Național de Acreditare MOLDAC
22.02.2019
610
În vederea indeplinirii programului evaluarilor la nivel de omologi al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), MOLDAC a fost supus în perioada 15-22 februarie curent Re-evaluării paritare de către echipa EA.
Obiectivul de bază al acesteia a fost evaluarea conformării continue a MOLDAC, ca Membru EA, cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 765/2008, precum și cu cele ale standardului de referință ISO/IEC 17011:2017. 
În rezultatul acestei Re-evaluări, nu a fost identificată nici o neconformitate referitoare la activitatea sau competența MOLDAC. MOLDAC mulțumeste echipei EA pentru efort si pentru aprecieri și părților interesate pentru susținere. 
Decizia referitoare la confirmarea menținerii statutului de semnatar EA BLA al MOLDAC va fi efectuată în timpul Ședinței Consiliului Acordului Multilateral (EA MAC), după analiza prealabila, de catre un grup de lucru (TFG), a raportului echipei EA privind evaluarea MOLDAC.

 

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.