print
Ședința Consiliului de Acreditare
30.01.2019
224

La 29 ianuarie 2019, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a organizat Ședința Consiliului de Acreditare, întemeiat în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Acreditare.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție diferite subiecte, unele dintre care cu referire la:

  1. Gradul de pregătire al MOLDAC pentru evaluarea paritară planificată pentru perioada 15-23 februarie 2019
  2. Rezultatele analizei și tratării riscurilor privind imparțialitatea și a proiectului de identificare a riscurilor procesului de acreditare;
  3. Proiectele documentelor Sistemului de Management MOLDAC, modificate în corespundere cu cerințele noii versiuni a standardului de referință ISO/IEC 17011:2017.

 Activitatea Consiliului de Acreditare se desfășoară sub formă de ședințe, care au loc semestrial sau ori de câte ori este necesar.

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.