print
Participarea reprezentanților MOLDAC la insturirea pentru versiunea noua a standardului ISO/IEC 17025
05.12.2018
551

 

În perioada 03-05.12.2018, la Kiev, Ucraina are loc instruirea la cerințele pentru versiunea nouă a standardului ISO/IEC 17025. Instruirea are loc în limitele proiectului Institutului Național de Metrologie din Germania – PTB, lectorii fiind dl Ioannis Sitaras și dna Aliki Stathopoulou – reprezentanți ai Organismului de Acreditare din Grecia.

Pe lîngă reprezentanții țărilor prezente la instruirea prenotată ca Ucraina, Armenia și Georgia participă și doi reprezentanți ai Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC.

Instruirea are drept scop însușirea și perceperea mai aprofundată a modificărilor care au fost incluse în versiunea nouă a standardului ISO/IEC 17025. În cadrul acestei instruiri participanții sunt implicați în discuții și fac schimb de experiență cu reprezentanții țărilor participante.

În cadrul acestei instruiri lectorii propun mai multe studii , care vin să dezvolte înțelegerea mai profundă a ceea ce ține de imparțialitate, domeniu, utilizarea subcontractărilor, trasabilitate, cerințe față de proces și abordarea bazată pe risc.

Tel +373 22 210 316
Fax +373 22 210 316
Copyright © 2019 Centrul Naţional de Acreditare Toate drepturile rezervate.